Hoppa till huvudinnehåll
Ralf Ivarsson, VD för Film i Skåne

100 miljoner årligen till produktionsincitament från och med 2022

Filmproduktion
Produktion
Nyheter

Äntligen sällar sig Sverige till resten av Europa och föreslår införande av produktionsincitament för film.
Under många år har den snedvridna konkurrenssituationen i Europa lett till att många stora svenska filmprojekt behövt flytta hela eller delar av inspelningen till andra länder där produktionsincitament funnits för att få ekonomin att gå ihop.
Successivt har detta genom åren skadat infrastrukturen, nyrekryteringen och kompetensförsörjningen för film i Sverige.
Det betyder också bättre möjlighet för svenska producenter att kunna utveckla internationella partnerskap, där en förutsättning oftast kräver ömsesidighet kring finansiering från det egna landet.
Så även om nivån är lägre än det som Tillväxtverket/ SFIs utredning föreslog så är det en glädjens dag och med aktuella TV-succéer som Jakten på en Mördare, Tunna Blå Linjen och Threesome innebär produktionsincitament ytterligare möjlighet för Film i Skåne att svara upp mot de många film-och TV-projekt som knackar på vår dörr.

Se pressträffen här: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/09/digital-presstraff-m…

Ralf Ivarsson
VD
Film i Skåne