Hoppa till huvudinnehåll

Bakgrund hållbar film

Framöver kommer de offentliga aktörerna på filmområdet att behöva ta ett större ansvar för att både förmedla kunskap men också utforma sina stödsystem så att utvecklingen går mot en grönare och än mer hållbar filmproduktion.

Sedan hösten 2017 begär Film i Skåne in en plan för hur man tänker arbeta med hållbarhet då man ansöker om medfinansiering av filmprojekt. 

Flera regionala filmfonder i Europa har arbetat med frågan under längre tid och inom ramen för det europeiska nätverket, Cine-Regio, har man formerat gruppen ”Green-Regio” med syftet att utbyta ”best practise” i det konkreta arbetet.

Inspirerade av de europeiska kollegorna, och med särskilt ekonomiskt stöd från ägaren Region Skåne, inledde Film i Skåne under 2018 ett pilotprojekt i samarbete med masterstudenter vid The International Institute for Industrial Environmental Economics på Lunds universitet. Syftet var ta fram en modell för att stimulera till ”grönare” filmproduktion, men även att se över förbättringsarbeten inom Film i Skåne och verksamheten i Ystad Studios. TV-serien ”Systrar 1968”, som producerades av Anagram, fick utgöra testobjekt för att se hur en modell skulle kunna fungera och vad som är viktigt att titta på.
Idén var att på sikt kunna erbjuda konsultation innan produktionsstart, ha ett system för uppföljning, samt kunna erbjuda någon form av bonus om man uppfyller de mål som man satt upp inför filmproduktionen. Arbetet med pilotprojektet övergick sedan i Green Screen, ett Interregprojekt som Film i Skåne och Ystads kommun har varit del av sedan 2016. Detta europeiska projekt avslutades den 31 augusti 2022 och resultaten kommer att presenteras under hösten 2022.
Dessa arbeten har nu resulterat i att ett antal samproduktioner nu testat, och testar, verktyget "Hållbar film" utvecklat av företaget Greentime. Verktyget testas även av våra kollegor på Filmpool Nord, Film i Väst och Film Stockholm.

Läs mer om verktyget "Hållbar film" på hemsidan hallbarfilm.se

Läs mer om Interregprojektet "Green Screen" via följande länk: https://projects2014-2020.interregeurope.eu/greenscreen/