Hoppa till huvudinnehåll
Biolabb#4 biografworkshop på Fårö. Foto: MonaLisa Sundbom

Biolabb #3-4

Biolabb utvecklings- och innovationsplattform startade under pandemin och fortsatte under 2022 med två labb med olika inriktning. Film i Skåne var en av arrangörerna som drog i trådarna under Filmregionernas flagg. 

Biolabb #3 - Biografen i en nära framtid

Biolabb #3 genomfördes digitalt i maj med fokus på framtidstro och omvärldsbevakning. 
Linda Zachrison, samordnare för utredningen "Återstart för kulturen", inledde dagen och gav en sammanfattning av utredningens slutsatser kopplade till visningslandskapet. Rapporten "Public Film Funding at a Crossroads" var precis utgiven med Tomas Eskilsson som huvudförfattare och han gjorde en presentation av de delar som speciellt rörde visning och biograferna. Mycket handlade om hur biografernas rum skulle kunna utvecklas, men även deras positionering och utveckling framåt konceptmässigt. Med dagens moderator Ulrika Bandeira som samtalsledare följde ett panelsamtal med Tomas Eskilsson, Helena Simonsson, vik. Enhetschef distribution och visning, Jens Lanestrand Verksamhetsledare Biografcentralen, och Ulf Slotte, filmkonsulent, Region Stockholm. Programpunkten "Biografens rum & plats – inbjudna biografer berättar om sina satsningar på utveckling," var biografernas röst i sammanhanget. ”Hur planerar man och finansierar en satsning som utvecklar ens biograf?" Inbjudna gäster var Bio & Bistro Capitol Stockholm – Jakob Abrahamsson, Folkets Bio Luleå Royal – Anna Broström och Saga bio, Sollefteå – Rino Westberg. 

Biolabb #4 - Utvecklingsworkshop för biografer

Biolabb #4 tog ett nytt grepp inspirerat av talangutveckling inom filmproduktion, där man ofta hjälper talangerna framåt med hjälp av andra i samma situation. Biografer som kände att de hade en utmaning inom sin verksamhet som de behövde hjälp med, uppmanades att ansöka med sitt case till Biolabb. I de inkomna ansökningarna fanns en röd tråd kring publikfrågor, att få tillbaka publiken efter pandemin, men också att förstärka relationen med ny såväl som lojal publik. Fyra biografer valdes ut; Årsta Folkets Hus, Cnema (Norrköping), Bio Bristol (Sundbyberg) och Kino (Lund).
Biolabb #4 genomfördes på Fårö under Bergmanveckan 28-30 juni, för att kunna ta del av vissa programpunkter för inspiration och för samverkan mellan unga filmare som var på plats och biograferna. Inspirationspunkter blandades med specialföreläsningar av inbjudna gäster och arbetspass för deltagarna med konkreta arbetsuppgifter. I förväg hade alla biograferna fått ta del av varandras case för att få en fördjupad förståelse för varandras verksamheter redan innan de träffades.
Gäster under Biolabb #4 var Jonas Pedersen Hardebrandt som just nu arbetar på Doc Lounge men också har erfarenhet med sig från distributionsbolag och biografverksamhet. Punkten handlade om "Lojal publik & paketering". Andreas Degerhammar och Olle Agebros punkt "Nå ny publik med en skärpt identitet" tog avstamp i deras arbete med GIFF och Draken film, och hur de hittat sin nisch och håller sig relevanta.
Deltagarna hade i slutuppgift att utforma en handlingsplan med konkreta åtgärder för sina verksamheter att ta med sig hem och fick längs med vägen också ge förslag på de andras utmaningar.
Labbet på Fårö följdes upp med ett digitalt utvärderingsmöte i augusti där deltagarna också fick uppgifter att skugga varandra under hösten och uppdatera sina handlingsplaner. I december samlades deltagarna en sista gång i Norrköping för en utvärdering av höstens arbete, en möjlighet att spegla varandra och inte minst att gemensamt arbeta med att uppdatera handlingsplanerna som verktyg för framtida verksamhetsutveckling.

Ur ett konsulentperspektiv har biolabb varit ett spännande och givande projekt där fyra biografer gemensamt kunnat diskutera frågor och utvecklingsområden och lyfta dessa till handlingsplaner och arbete framåt. Det har också uppstått ett förtroende och en gemenskap inom gruppen som varit givande för utvecklingen. Förhoppningsvis kan konceptet upprepas  med ett Biolabb #5 under Bergmanveckan 2023.

Bildtext: Biolabb #4 ägde rum på Fårö. Foto: MonaLisa Sundbom.