Hoppa till huvudinnehåll
Ridå biograf Panora. Foto: Basel Mawlawi

CineSkåne

Med hjälp av förstärkta medel från Region Skåne gjorde Film i Skåne flera satsningar för att stärka filmvisning och visningsaktörer i regionen. Insatserna gjordes inom ramen för visningsnätverket CineSkåne. Med den rådande pandemin fick vi ställa in och ställa om ett flertal gånger, och mycket fokus kom att ligga på biograferna som drabbades hårt av gällande publikrestriktioner.

Bland annat skapade vi "Klirr 21" - medel till biografer och visningsaktörer för att göra mindre satsningar, arrangemang, publikarbete med mera i en osäker tid. Insatser inom "Klirr 21" gjordes i tre kommuner; Kristianstad, Malmö och Simrishamn.

Vi samarbetade med Biografcentralen och subventionerade deltagaravgiften för de skånska biografer som önskade delta i deras kurser inom Digital marknadsföring och som Biografföreståndare. Sex aktörer antog erbjudandet.

För att följa upp hur biografernas situation såg ut på olika orter efter ett år med pandemi, genomförde Film i Skåne enskilda längre samtal på 1–1,5 tim med regionens biografer. Vi ville öka vår kunskap om verksamheten och diskutera tankar kring utvecklingsfrågor, målgruppsarbete, behov av nätverk och kompetenslyft; samt också stärka banden mellan Film i Skåne och biografaktörerna i en tid då man inte kunde mötas fysiskt. Inbjudan gick ut till samtliga biografer i Skåne som inte ingår i en större kedja, och samtal genomfördes med biografer i Båstad, Helsingborg, Höganäs, Hörby, Kristianstad, Malmö (2 biografer), Simrishamn, Sjöbo och Ystad. 

De Biolabb som arrangerades (se separat artikel) och Film i skolan-dagen (med fokus bland annat på filmer på de nationella minoritetsspråken), var också en del av arbetet. Två skånska produktioner på minoritetsspråk ingick i det bokningsbara filmpaket som erbjöds genom CineSkåne: Glödhet av Alecio Araci, och Klassens Z av Alma Dzafic Ferhatovic. I paketet ingick också ett förinspelat samtal med Alma Dzafic Ferhatovic.

I slutet av året arrangerades en nätverksträff för de skånska filmfestivalerna där man utbytte erfarenheter kring att arrangera filmfestival under coronapandemin, och hur man tänker framåt när det gäller digitalt innehåll kontra närvaro på plats.

Bildtext: Ridå biograf Panora. Foto: Basel Mawlawi.