Hoppa till huvudinnehåll
Älmhults Folkets hus.

CineSyd

Arbetsgruppen Biograf och visning inom Regionsamverkan Sydsverige inledde under slutet av 2021 en kartläggning och nulägesbeskrivning av det sydsvenska biograflandskapet, men också andra viktiga aktörer som filmfestivaler och nya potentiella visningsmiljöer. Resultatet blev rapporten ”Visningslandskapet i Sydsverige - med förslag på insatser i efterdyningarna av en pandemi” som blev klar under sommaren 2022.

Med utgångspunkt i rapportens förslag genomförde arbetsgruppen som första insats en interregional nätverksträff - startskottet för det som nu fått namnet CineSyd. Träffen ägde rum den 6 oktober i Älmhults Folkets Hus. Ett 40-tal deltog från biografer, filmfestivaler och kommuner under dagen. På programmet stod bland annat presentationer från sydsvenska filmfestivaler och en workshop kring behov av kommande insatser för nätverket.

CineSyd är projektnamnet och den samverkansmodell som arbetsgruppen utgår ifrån i sitt arbete framåt. Som en del i att samverka över regiongränserna bjöd Film i Skåne in festivaler verksamma i de andra sydsvenska regionerna till den årliga festivalträffen som hålls för festivaler och branschforum i Skåne i december.

CineSyd - stärker interregionalt samarbete, stöttar det mindre visningsrummet och främjar filmen i de sydsvenska regionerna.

Bildtext: Älmhults Folkets hus. Foto: Anna-Karin Dahlin.