Hoppa till huvudinnehåll

Erövra kamerans språk - rapport & handledning för kulturskolor

Barn och unga
Aktuellt
Rapport

Eslövs kulturskola genomförde under 2018 ett stort projekt för att stärka elevers film-och bildkunnighet. Ca 340 elever från 17 mellanstadieklasser runt om i kommunen deltog. Filmpedagog Mia Hulterstam kom ut i klassen och hade en halvdags workshop där hon ledde eleverna i fotoövningar framtagna av Barnfilmskolan på Akademi Valand, varvat med diskussion och reflexion.

Av 5000 av elevernas foton valde hon ut 500 fantastiska bilder för en gigantisk fotoutställning på Eslövs stadsbibliotek. Utställningen var mycket uppskattad. 

Barnens bilder gav alla Eslövs invånare möjligheten att få se världen från deras synvinkel och genom att visa upp sina bilder fick barnen känna att det de har att säga och visa tas på allvar. Demokrati genom konstnärligt skapande!

Projektet genomfördes med stöd av Svenska Filminstitutet och i samarbete med Film i Skåne. Ladda gärna hem både rapporten och handledningen för mer information om projektet.

Handledning - Erövra kamerans språk

En halvdags workshop i klassrummet där eleverna tar bilder med varsin iPad/smartphone/digitalkamera. En keynotepresentation varvas med övningar och diskussioner.Övningarna är utvecklade av Barnfilmskolan på Akademi Valand vid Göteborgs Universitet. Här kan man läsa mer om övningarna: https://www.kameransabc.com

Denna handledning beskriver ett projekt genomfört av Eslövs kulturskola i Eslövs kommun under våren 2018 i 17 mellanstadieklasser. Koncept passar till åk4-6 men med lite modifikation kan det passa F-klass - gymnasiet.

Rapport om ett projekt för alla fjärdeklassare i Eslövs kommun

Målen med projektet har varit att:

  • Eslövs kulturskola ska nå fler barn än idag, barn från olika samhällsklasser och från olika platser inom Eslövs kommun.
  • Eslövs kulturskola vill hitta vägar att samarbeta med skolorna i klassrummen
  • Förmedla kunskap inom film- och bildberättande till elever i Eslövs kommun
  • Hitta former för detta arbete som kan förmedlas vidare och kan tas upp av andra kulturskolor
  • Hitta ett fungerande koncept som Eslövs kulturskola kan fortsätta med

Idag sker mycket kommunikation genom rörlig bild och foto. Detta projekt har syftat till att väcka intresse och förståelse hos eleverna för bilden som ett språk. Att få syn på vad en bild förmedlar och hur de själva kan överföra mening genom sina bilder. Det har även varit viktigt att förmedla känslan av att deras bilder av världen är viktiga, att de har något att säga som är intressant för andra att höra.