Hoppa till huvudinnehåll

Extra stöd till kulturlivet från Region Skåne

Aktuellt
Produktion
Visning
Filmfestival
Barn och unga
Covid-19

Pressmeddelande 200507

Region Skånes kulturnämnd beslutade vid sitt sammanträde den 7 maj att avsätta 3,2 miljoner kronor till extra sökbara stöd till kulturlivet i Skåne. Stöden kan till exempel användas för att underlätta en digital omställning, kompetensutveckling eller att testa nya idéer och format i den speciella situation kulturlivet befinner sig i på grund av covid 19.

Arrangörer och kulturskapare i Skåne har drabbats hårt av covid 19 och har stora behov av stöd för att kunna ställa om och anpassa sig till den rådande situationen. Region Skånes kulturnämnd har därför beslutat att avsätta extra medel för att införa ett tillfälligt sökbart stöd till centrumbildningar inom olika konstformer samt ett sökbart expresstöd till kulturskapare, arrangörer och andra kulturaktörer verksamma Skåne. Stöden kan inte användas för att täcka uppkomna förluster eller inkomstbortfall utan det handlar om att stödja utvecklingsprojekt för att stärka kulturskaparna i nuet och inför framtiden.

”Den rådande situationen med covid 19 har gjort mig ännu mer övertygad om vikten av konst och kultur. Jag är medveten om att de medel vi har kunnat avsätta är långt ifrån tillräckliga för att täcka upp de förluster och extra kostnader som drabbat kulturlivet. Men jag är ändå glad att vi lyckats hitta en möjlighet att ge detta extra stöd för att kunna bidra till en fortsatt utveckling av det skånska kulturlivet.”, säger Magnus Lunderquist (KD), ordförande Region Skånes kulturnämnd.

”Jag är imponerad av den kraft och uppfinningsrikedom som kulturlivet har visat prov på när det gäller att ställa om i det speciella läget vi befinner oss i. Samtidigt är jag medveten om att många kulturskapare har det mycket tufft och hoppas att kulturnämndens tillfälliga stöd kan hjälpa till i en svår situation”, säger Cristina Glad (L), 1:e vice ordförande i Kulturnämnden.

Expresstöd

Expresstödet riktar sig till konstnärer, kulturskapare, arrangörer och andra aktörer inom det fria kulturlivet i Skåne och syftet är att bidra till omställning och utveckling i en svår situation. Stödet kan till exempel användas till kompetensutveckling eller kunskapsdelande insatser på det digitala området, att göra research eller en förstudie inför en ny produktion eller ett nytt projekt eller att testa och utveckla nya format, idéer, metoder och modeller för arrangemang eller kommande produktioner. Det går att söka maximalt 50.000 kronor per projekt. Utlysningen öppnar den 13 maj och sista ansökningsdatum är den 28 maj. Handläggningstiden kommer att vara kort och målsättningen är att pengarna ska kunna betalas ut innan midsommar.

Stöd till centrumbildningar

Syftet med det extra sökbara stödet till centrumbildningarna är att de ska kunna stödja och stärka kulturskapare och konstnärer inom respektive konstområde. Stödet kan till exempel användas till kompetensutveckling, rådgivning, digital omställning, insatser för en breddad arbetsmarknad eller att testa nya metoder och arbetssätt. Även detta stöd är möjligt att söka 13-28 maj och ambitionen är att pengarna ska kunna betalas ut innan midsommar. Centrumbildningarna inom de olika konstområdena spelar en central roll i den kulturella infrastrukturen med sitt särskilda uppdrag att stödja konstnärer och kulturskapare med bland annat förmedling, kompetensutveckling och annat stöd anpassat efter respektive konstområdes speciella förutsättningar. Följande centrumbildningar har verksamhet i Skåne och har möjlighet att söka det extra stödet; Centrum för dramatik, Danscentrum, Filmcentrum, Författarcentrum, Konsthantverkscentrum, Konstnärscentrum, Manegen, Musikcentrum, Seriefrämjandet och Teatercentrum.

Övrigt stöd från kulturnämnden

De tillfälliga stöden kan ses som ett komplement till de 5,2 miljoner kronor som i början av april fördelades mellan 38 olika utvecklingsprojekt inom konst och kultur. Vid kulturnämndens sammanträde den 7 maj beslutades det även om ett stöd på 500.000 kronor till projektet KulturCrew som handlar om ungas delaktighet när det gäller kulturarrangemang i kommunerna.

Utrymmet för de extra stöden har skapats genom omfördelning inom kulturnämndens befintliga budget och påverkar inte redan beslutade verksamhetsbidrag eller storleken på höstens planerade utlysning av utvecklingsmedel. I den svåra situation vi befinner oss i har Kulturförvaltningen även intagit en generös och pragmatisk hållning till redan beviljade projekt som kanske inte kan genomföras som planerat när det gäller möjligheter att justera projektplaner eller skjuta upp redovisningsdatum.

Beslut och handlingar

Samtliga ärenden beslutades i enlighet med ordförandens förslag till beslut. Dagordning och handlingar finns publicerade på Region Skånes webbplats: Handlingar till Region Skånes kulturnämnds sammanträde den 7 maj.