Hoppa till huvudinnehåll

Film i kulturskolan - folder producerad av Filmregionerna

Sveriges 19 filmregioner har bildat föreningen Filmregionerna som arbetar för att stärka filmen och de filmkulturella frågorna över hela landet.
I Skåne har Film i Skåne  (regionalt resurs- och filmproduktionscentrum) uppdraget att bistå kommunerna i deras utveckling av filmområdet. Film i Skåne kan bland annat vara en resurs för de musik- och kulturskolor som vill jobba med film. Film och rörlig bild är en självklar del av barn och ungas vardag och många har ett stort intresse för att utveckla sitt berättande och sin kommunikation med bilder. Med rätt förutsättningar kan Kulturskolan kan vara den plats där detta blir möjligt. 

Exempel på stöd Kulturskolan kan få av sitt regionala filmresurscentrum:

• Tips på filmpedagoger

• Råd om teknik

• Metoder och modeller för filmpedagogiskt arbete

• Handledning vid kursupplägg

• Fortbildning av pedagoger

På nationell nivå finns Svenska Filminstitutets stöd till filmkulturell verksamhet för barn och unga som kan sökas av kommuner som vill utveckla film inom till exempel kulturskolan. Stödet syftar till att utveckla lokala strukturer som gör det möjligt för barn och unga att lära om film och rörlig bild genom att se, samtala om och skapa. Stödet kan sökas två gånger per år och kan uppgå till maximalt hälften av projektbudgeten. Ett ökande antal kulturskolor har de senare åren sökt, och fått, stöd för att bredda och utveckla verksamheten med film. Mer information finns på Svenska Filminstitutets hemsida www.filminstitutet.se.

 

 

 

Ladda ner:
Filer Beskrivning Filändelse Ladda ner direkt
Film i kulturskolan pdf