Hoppa till huvudinnehåll

Film i skolan-dagen 22 mars

73 personer var anmälda till Film i Skolan-dagen som genomfördes digitalt med sändning från Ystad Studios. Temat för dagen var "Filmen som språk".

Film i Skåne valde att presentera filmpedagog Pia Ivarssons gedigna dokumentation av de filmläger som under flera års tid arrangerats för ungdomar med psykisk funktionsvariation. Rapporten ”Fyra filmkollon och ett mentorskapsprogram” och filmen ”Det var en gång ett Filmkollo” finns tillgängliga på Film i Skånes hemsida:
https://filmiskane.se/sv/fyra-filmkollon-och-ett-mentorskapsprogram

Carolina Falk, konsulent barn och unga på Film i Skåne, och filmpedagog John Belfrage berättade om Film i Skånes pedagogiska program i Ystad Studios Visitor Center (YSVC). 

Carin Granath, ordförande i Föreningen Film och Mediepedagogik (FOMP) tipsade om de filmpedagogiska resurser som finns inom FOMP och Filmregionerna. Därefter visade Svenska Filminstitutets Fatima Khayari det pedagogiska materialet "En filmhistorisk resa med Filminstitutet" som visar svensk films historia från från början fram till 2000-talet. Målgruppen är lärare i årskurs 7-9.

Dagen avslutades med att Burlövs kommun presenterade sitt utvecklingsarbete kring hur kameran kan användas som verktyg i skolan. Filmen "Med kameran som verktyg för att skapa mening och lära" visades, och Anna Foley och Glenn Kvist från Dalslundskolan åk 4–6 delade med sig av erfarenheter och exempel från sin undervisning, medan Maria Söderling argumenterade för varför mer forskning behövs. Hon samlar material till sin avhandling inom ramen för utvecklingsarbetet.

Av 73 anmälda var 12 från Skåne och 12 från de övriga fem regionerna inom Regionsamverkan Sydsverige (RSS). 49 anmälda kom från resterande delen av landet.

Arrangörer: Film i Skåne, Svenska Filminstitutet och FOMP.