Hoppa till huvudinnehåll

Film Malmö - ny finansiering för film i Malmö stad

Produktion
Pressmeddelanden

Film i Skåne och Malmö stad öppnar ny möjlighet för finansiering av film med anknytning till Malmö

Under en lång rad av år har det kommit massor av högintressanta och högkvalitativa filmer och TV-serier som har en stark anknytning till Malmö. Projekten har gjorts av bolag och kreatörer i staden eller så har det handlat om Malmö och är inspelat i staden. För att stärka förutsättningarna genomför vi nu en gemensam satsning på finansiering av film och TV.

Film Malmö logotyp

I Malmö finns Sveriges mest vitala del av dokumentärfilmsbranschen, som ständigt kommer ut med filmer av yppersta internationella kvalitet. Malmö har också sedan lång tid haft ett speciellt fokus på film för barn och unga. Det har skapats en speciell barnfilmsbiograf och staden är hem åt nordens största barn och undomsfilmsfestival BUFF. På senare år har Malmö genom Bron blivit hem för en av världens mest framgångsrika TV-serier. Bron har med sina fyra säsonger kommit att fostra en produktionsmiljö som är i världsklass och det finns en stark fortsättning med nya serieprojekt på gång.

”Det är högkonjunktur i branschen och film och TV spelas in som aldrig förr. Vi är glada att vi tillsammans med Malmö stad kan erbjuda ny finansiering. Eftersom film och TV är beroende av regionala investeringar kommer utvecklingen ske där det regionalt ges möjlighet, och vi hoppas att detta ska ge ytterligare fart under hjulen för vår regionala filmbransch.” säger Joakim Rang Strand, produktionschef Film i Skåne.

Film Malmö är en pilotsatsning under 2019 för att stärka filmproduktion i Malmö och berättelser om/från Malmö genom samproduktion av film. Med principen lika insats, 50% från Malmö stad matchat av 50% från Film i Skåne, investerar vi inom ramen för pilotprojektet Film Malmö gemensamt i produktion av barn- och ungdomsfilm, dokumentärfilm och tv-serier.

”Malmös film- och tv-bransch är i stark utveckling. Alltfler tv-serier, dokumentärfilmer och film för barn och unga produceras i staden. Det är spännande att Malmö stad och Film i Skåne nu testar en pilotmodell för fördelning av produktionsmedel. Efter satsningen kommer sedan en utvärdering att ske och beslut tas därefter om det vidare arbetet” säger Ann Körling, strategisk filmutvecklare på Kulturförvaltningen Malmö stad.

Kriterierna innefattar att berättelserna ska skildra Malmö och ha förlagt en väsentlig del av inspelningen inom kommunen, alternativt att upphovspersoner eller bolag ska vara baserade i Malmö. Ansökan handläggs löpande av Film i Skåne. Beslut fattas gemensamt mellan Film i Skåne och kulturförvaltningen, Malmö Stad till dess att pilotprojektets medel för 2019 är fördelade.