Hoppa till huvudinnehåll
Arch Film Festival i Lund visade film mot en husvägg.

Filmfestivaler och branschforum

Bildtext: Arch Film Festival i Lund visade arkitekturfilm på arkitektur (husvägg).

Filmfestivalerna genomgick en imponerande förändring med anledning av restriktionerna under pandemin. Ett fåtal festivaler hann genomföra sina evenemang som planerat i början av året. I mars när allvaret rullade in med Covid-19, tvingades branschforumet M:brane ställa in merparten av sitt internationella evenemang, och istället genomföra digitala pitchar och möten. Som samarbetspartner till flera skånska filmfestivaler har Film i Skåne varit lyhörda för de förändringar av upplägg och genomförande som behövt ske som en följd av pandemin. Samtliga festivaler fick i ett tidigt skede redovisa en alternativ plan där genomförandet anpassats till gällande restriktioner. I Båstad ställde man in helt då festivalens karaktär och syfte är att vara en intim mötesplats för filmälskare. Andra ställde om till helt digitala eller delvis digitala festivaler. Festivalerna har därefter delat med sig av sina erfarenheter till varandra. 

Exempel på hur festivalåret tog sig uttryck är Arch Film Festival på senhösten, där besökarna kunde gå på exklusiva biografvisningar, se filmer hemifrån soffan eller avnjuta arktitekturfilmer på husväggar i Lund. Nordisk Panorama lanserade i stort sett hela festivalen online, och kunde med det bli en sann nordisk festival med digitala besökare på såväl Färöarna som i Sapmi, i Reykjavik och i Simrishamn. Malmö Arab Film Festival genomförde biografvisningar och streamade industry programmet till övriga världen. På samma sätt ställde Carl Film Festival om i Karlskrona, men där visades alla filmer på en gigantisk duk i hamnen där publiken satt i båtar, branschforumet sändes däremot online. Många är exemplen på innovativa lösningar och vi lyfter på hatten för våra samarbetspartners och regionens festivalarrangörer!