Hoppa till huvudinnehåll
Filmare och pedagoger vid filmkollogala i Ystad Studios Visitor Center.

Fyra filmkollon och ett mentorskapsprogram

Mellan 2013 och 2021 arrangerade Film i Skåne fyra filmläger för ungdomar med funktionsvariation i Ystad Studios, samt ett mentorskapsprogram. Pia Ivarsson som var konstnärlig ledare och delaktig i planeringen från starten, ombads av Film i Skåne att sammanställa erfarenheterna av arbetet.

Resultatet blev en rapport ”Fyra filmkollon och ett mentorskapsprogram”. (Länk till rapporten: "Fyra filmkollon och ett mentorskapsprogram".)

”-Vi kämpar alla med våra diagnoser på olika sätt. Med filmen får vi släppa loss våra fantasier och man kan skapa en alternativ verklighet. Och under tiden har vi lärt känna varandra och blivit som en fin liten familj”, säger Pontus Nilsson till reportern Carl Johan Engvall från Ystads Allehanda (22 augusti 2020, artikelns namn: ”Med filmens hjälp kan de berätta sina historier”).

Pia Ivarsson intervjuade även några av deltagarna efter 2021 års filmkollo och resultatet blev en intervjufilm på knappt 15 minuter som heter Det var en gång…. Materialet kommer att presenteras på Film i Skolan-dagen 2022 och därefter ligga fritt tillgängligt på Film i Skånes hemsida.

Film i Skåne har även fört dialog med Regions Skånes kulturförvaltning för ytterligare spridning av våra erfarenheter av att jobba med film med unga med funktionsvariation. Under året deltog kommunerna Eslöv, Helsingborg och Klippan i ett metodutvecklingsprojekt kring delaktighet och inflytande för barn med funktionsnedsättning. Projektägare var Länsstyrelsen Skåne i samverkan med Region Skånes kulturförvaltning – två regionala aktörer som båda har ett uppdrag att stödja Skånes kommuner. Syftet med projektet var att bidra till utveckling av strukturer i kommunen som gör det enklare för barn med funktionsnedsättning att vara delaktiga inom olika områden i kommunen och främja samverkan inom kommunen för barnets bästa. Detta presenterades på en ”Kunskapsdag om samverkan för barn med funktionshinder” i december. 

Tanken är att under 2022 sprida arbetet till fler skånska kommuner. Sofia Berglund har fått i uppdrag av Film i Skåne att göra en reportagefilm om kommunernas arbete, och John Belfrage är hennes handledare. Sofia gör uppdraget inom ramen för daglig verksamhet LSS i Simrishamns kommun. 

Den 29 augusti hade vi vår sista filmgala för ”Filmprojekt ungdomar med funktionsvariation”, en gala som vi egentligen skulle haft ett år tidigare men som på grund av covid19 fick skjutas upp. Så här skriver Pia Ivarsson om galan:

”Ett helt år senare än planerat fick deltagarna äntligen visa sina filmer från sommaren 2020. De presenterade själva filmerna innan visningen och svarade på frågor efteråt och hyllades därefter förtjänstfullt av publiken. När frågestunden var över fick alla varsin specialdesignad Filmkollokasse med lite smått och gott innehåll innan det var dags att skiljas åt. Det var fint och sorgligt på samma gång. Ingen vill egentligen att det ska vara slut, varken deltagarna eller vi ledare. Vi har lärt känna varandra och blivit som en familj. Jag är så enormt glad och tacksam över att ha varit en del av detta projekt. Fyra filmläger har vi haft, unika och lärorika och så olika beroende på deltagare och ledare.”

Och så här skriver Pia om Sofia:

”Ett av våra mål har varit att synliggöra deras (ungdomarnas) filmskapande genom att inspirera dem att skicka sina filmer till festivaler, och våren 2021 fick Sofia en av sina filmer ”Vad är ett värdigt liv?” visad på Pixel filmfestival. Sofias film ”Här jobbar jag”, en dokumentär om daglig verksamhet inom LSS i Simrishamns kommun, är tillsammans med Malin Anderssons film "Blodssystrar", Skånes bidrag på Filmrikets playtjänst. Sofia har också startat en egen YouTube kanal, ”Funktionsvardag”. Hon gör även filmer om funktionsvariationer åt Region Skåne på funkar.se, en redaktion som består av ungdomar med olika funktionsnedsättningar och personal på Habilitering och Hjälpmedel”.

Bildtext: Deltagare och pedagoger vid avslutande filmkollogala i Ystad Studios Visitor Center.