Hoppa till huvudinnehåll
Biolabb logotyp. Grafik Emma Lidström.

Gemensam plats för utveckling

Intresseföreningen Filmregionerna (som Film i Skåne ingår i) arbetar bland annat med omvärldsbevakning, och under pandemin såg vi alla hur biograferna kämpade med både ekonomi och riktning framåt.

En arbetsgrupp bestående av visningskonsulenterna från Film i Skåne, Film i Sörmland och Filmkonsulenterna Region Stockholm bildades. Det märktes snabbt att det fanns ett behov av en uppsamlande plattform (som även inkluderade alla fristående aktörer) för kunskapsutbyte i labbform, och att gå från idé till verkstad. Biolabb - en innovations- och utvecklingsplattform för  landets biografer och visningsaktörer - växte fram. En plats för att ta sig an branschgemensamma utmaningar och utforska nya modeller. Att lära av varandra - tillsammans.

Det första Biolabbet arrangerades digitalt i maj och man valde att bjuda in brett. Anna Serner, Svenska Filminstitutet, inledde dagen, Johanna Koljonen gjorde en specialanalys kring biograflandskapet och myntade uttrycket "biografkonstnär" (som biograferna verkligen tog till sig), vi fick en inblick i TriArt och Draken Films tänk, och fick framförallt höra tre olika sorters biografer berätta om sin omställning under pandemin och planerna framåt. Efter labbet fick deltagarna utvärdera och styra hur nästa Biolabb skulle utformas, och vi märkte att vi hade träffat helt rätt. Labbet fyllde en lucka i branschen och gav hopp och goda idéer för framtiden i ett fungerande format. 126 personer deltog i labbet varav ca 70 stannade kvar för diskussionerna.

Till det andra labbet, 9 & 10 september, valde vi att kontakta Europa Cinemas och samarrangera en halvdag med europeisk utblick och idéer inför ett återöppnande av biograferna. Hur får man tillbaka sin publik, och hur fördjupar man relationen med besökarna? Vi hade gästföreläsare från Italien, Tyskland och Österrike och såklart berättade Europa Cinemas om sin verksamhet och sitt biografnätverk. Den här gången valde vi att rikta oss till en smalare målgrupp; det vill säga biograferna och visningsaktörerna. 55 personer deltog i labbet. Dag 2 var en halvdag med diskussionsfokus. Regissören Ruben Östlund var hemlig gäst och inledde labbet med att slå ett slag för biografernas viktiga plats i samhället.

Bildtext: Biolabb logotyp. Grafik Emma Lidström.