Hoppa till huvudinnehåll
Filmkurs för tjejer på Katrinebergs folkhögskola.

Gränsöverskridande filmkurs

Regionsamverkan Syds (RSS) arbetsgrupp Film barn och unga ville stärka samarbetet över regiongränserna genom att gemensamt arrangera "Filmkurs för tjejer 14-22 år". Kursen är sedan tidigare etablerad i Region Halland, och äger rum varje sommar på Katrinebergs Folkhögskola.

Deltagarna är många gånger återkommande och har fortsatt kontakt efter genomförd kurs. De fortsätter sitt filmskapande tillsammans. Årets kurs ägde rum 28 juni - 4 juli. 

Man ville betona vikten av kompetensutveckling och såg denna kurs som ett bra tillfälle att utbilda blivande filmpedagoger och bidra till att fler kvinnor tar plats inom filmskapandet i Sverige.
Kursen genomfördes med handledare från de olika regionala filmverksamheterna inom RSS. Filmare/filmpedagoger som ville bredda sin kompetens eller filmskoleelever som ville utveckla sitt skapande. 

Film i Skåne bidrog med två filmhandledare; Virve Ivarsson, journalist och filmare, utbildad vid Filmlinjen på Skurups folkhögskola och filmlinjen projektår på Glokalas folkhögskola i Malmö, samt Ema Farid från Fridhems folkhögskolas filmlinje. Filmregion Sydost skickade en handledare och Halland skickade också en handledare utöver sin huvudlärare, Åsa Båve, som också var lärare på Filmlinjen på Katrinebergs folkhögskola. Av kursens 12 deltagare kom 5 från Skåne; Beatrix Jönsson från Åkarp, Felicia Pettersson Jarl från Eslöv, Rebecca Hansson från Malmö, Nellie Björnram från Tomelilla samt Ilse Spoelstra från Sjöbo. 

Bildtext: Filmkurs för tjejer på Katrinebergs folkhögskola.