Hoppa till huvudinnehåll
Modeller för hållbar filmproduktion presenterades på Finnish Film Affair. Foto: Tanja Ryhanen.

Hållbar Film

Bildtext: The Finnish Film Affair presenterade modeller för hållbar filmproduktion. Foto: Tanja Ryhanen.

Film i Skåne arbetade med att förbättra organisationens hållbarhet utifrån miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter. Det innebar åtgärder som berörde lokaler, inköp, resor, kommunikationskanaler, uppsökande verksamhet, målgruppsarbete, nya samarbeten, prioriteringar av insatser, och inte minst arbete med att ta fram, testa och tillämpa modeller för hållbar filmproduktion.

I det begreppet ingår miljövänliga lösningar, en socialt hållbar arbetsmiljö samt, ur både Film i Skånes och produktionsbolagens perspektiv, långsiktigt hållbar finansiering. I Ystad Studios byttes all äldre belysning ut och ersattes av LED-belysning. 

Det mesta arbetet med hållbar filmproduktion sker inom olika projekt och sammanhang där Film i Skåne deltar via Mikael Svensson, Southern Sweden Film Commission (SSFC). SSFC ingår i nätverket NEST (Northern European Sustainable Coproduction Team-up) som bildades under 2021, och består av ett tjugotal filmkommissioner från Norden, Baltikum och Tyskland. Nätverket avser att kartlägga samproduktionslandskapet när det gäller hållbara samproduktioner, och denna "karta" kommer sedan att användas för att hjälpa filmindustrin i Europa att producera mer hållbart. Projektet befinner sig ännu i sin linda. 

Green Screen

Film i Skåne samarbetade med Ystads kommun kring Interregprojektet "Green Screen" som under flera års tid undersökt olika modeller för hållbar filmproduktion. Det resulterade i att man under året skrev avtal med bolaget Greentime (länk: https://greentime.se) vars modell "Hållbar Film" (länk: https://hallbarfilm.se) nu kommer att användas av Sveriges fyra regionala filmproduktionscentra, varav Film i Skåne är ett. Det innebär i sin tur att alla regioner inom Regionsamverkan Sydsverige kan erbjuda produktioner att använda verktyget. "Hållbar film" skiljer sig från de flesta andra modeller genom att bredda begreppet 'hållbarhet' till att även omfatta social och ekonomisk hållbarhet. På grund av pandemin blev projektet "Green Screen" förlängt till och med 2022, och filmkommissionär Mikael Svensson fick i uppdrag av Ystads kommun att projektleda slutfasen. Partners i "Green Screen" är Film London  – ansvarig partner (Storbritannien), Bukarest Regional Development Agency (Rumänien), Flanders Audiovisual Fund (Belgien), Ile-de-France Film Commission (Frankrike), Ystads kommun (Sverige), Municipal Company of Initiatives of Malaga (Spanien), Rzeszow Regional Development Agency (Polen) och Bratislava Film Commission (Slovakien).