Hoppa till huvudinnehåll

Nationella och internationella samarbeten

Den regionala filmverksamheten är beroende av sina nationella och internationella samarbeten för att utveckla och förmera de regionala insatserna. Det gäller inom alla Film i Skånes verksamhetsområden. Den rörliga bilden är ett internationellt språk som verkar på en internationell arena.

NATIONELLA SAMARBETEN

Film i Skåne är medlem i Filmregionerna - intresseorganisation för landets regionala filmverksamheter. Många av de insatser som görs i en nationell omfattning sker under Filmregionernas paraply, ofta i samarbete med Svenska Filminstitutet. Film i Skånes konsulenter är aktiva i Filmregionernas arbetsgrupper Barn & Unga, Visning & Spridning samt Talang & Produktion. Carolina Falk, konsulent Barn och unga på Film i Skåne, var Filmregionernas representant i Svenska Filminstitutets branschråd för filmpedagogiska frågor. 

Filmregionernas Arbetsgrupp Barn & Unga producerade 6 nya webbinarier i utbildningsserien film i kulturskolan. Dessutom togs en ny skolbiofolder fram som trycktes upp i 10 exemplar till varje svensk kommun. Man träffades regelbundet i digitala möten och även i samtal med Svenska Filminstitutet. Stående punkter på agendan var nätverksträffar, Filmriket/MIK/filmkunnighet, kulturskolorna/kompetensutveckling, skolbio och visningsrättigheter i klassrummet. Arbetsgruppen genomförde också två nätverksträffar med fokus på barn och unga för de regionala filmverksamheterna tillsammans med Svenska Filminstitutet. 

I och med pandemin hade Filmregionernas Arbetsgrupp för visningsfrågor regelbundet digitala möten för att få en bild av hur läget såg ut för biografer och andra visningsaktörer i olika delar av landet. Tillsammans förde man dialog med Svenska Filminstitutet kring de nationella (kris)stödens utformning, och kunde också ge en bild av biografernas situation under perioder med restriktioner. Man startade också den digitala utvecklingsplattformen Biolabb (se mer om den via länk: https://filmiskane.se/sv/artiklar/vb21gemensam-plats-for-utveckling) där biografer och andra visningsaktörer kunde mötas i frågor om framtidens visningslandskap.
Filmregionerna startade även Nätverket Barnbiograferna i syfte att lyfta det kvalitativa och långsiktiga arbetet med visning av barnfilm på biograf. De flesta filmregioner är del av nätverket, liksom biografer som regelbundet visar barnfilm är välkomna att ansluta sig. Nätverket arbetar med att ta fram kriterier, manifest och en stor tipsbank för att hjälpa biografer på alla nivåer och i alla driftsformer, att lyfta barnfilmen och därmed bredda sitt utbud. Man uppmuntras också att tänka ett extra varv kring hur barn inkluderas i verksamheten. Lanseringen av Nätverket Barnbiograferna sker under BUFF 2022.

Inom Arbetsgruppen för produktion och talangutveckling genomfördes manuslabbet Archipelago på Håskö i samverkan med ett antal filmregioner (Film i Öst var värdar). Pandemianpassade labb genomfördes på Fårö och under Uppsala talangdagar, där också en kortfilmspitch kunde genomföras fysiskt. Film i Skåne var samarbetspartner både på Fårö och i Uppsala. 
 

INTERNATIONELLA SAMARBETEN

De internationella samarbetena sker i första hand inom Film i Skånes samproduktionsverksamhet och talangutveckling. Inte minst är Film i Skåne medlemmar i det europeiska nätverket för regionala filmfonder; Cine Regio och dess intressegrupper Docu Regio, Kids Regio och Green Regio.

Docu Regio, som leds av Film i Skånes konsulent för dokumentärfilm Lisa Nyed, fokuserade på kreativ dokumentärfilm för en ung publik, samt hållbar dokumentärproduktion. Två Think Tanks arrangerades i samarbete med Kids Regio för att undersöka orsaker (och potential till förstärkning) till den svaga produktionen och distributionen av dokumentärfilm för en ung publik i Europa. Dessutom presenterades en case study i minskande av Co2-avtryck i arbetet med dokumentärfilmen I am Greta (svensk titel: Greta) i regi av Nathan Grossman.
Film i Skåne är aktiva medlemmar i Screen Talent Europe, det europeiska nätverket med fokus på talangutveckling. På grund av pandemin ställdes alla fysiska events och möten in under året. Ett omfattande arbete med fokus på att skapa en ny struktur för nätverket genomfördes, och en president och en vicepresident utsågs. Film i Skånes konsulent för talangutveckling Hanna Sohlberg, var vicepresident. Två aktiviteter för europeiska filmskapare genomfördes online: Grimstad Short Film Pitch och Short Film Boot Camp.