Hoppa till huvudinnehåll
Omslag folder Lära med film

Ny folder: Lära med film - på lek och allvar

Barn och unga
Aktuellt
Visning

Film i Skåne har uppdaterat sitt utbud av filmpedagogik för barn och unga och presenterar det i foldern "Lära med film - på lek och allvar". Foldern gäller fr o m 2020 och framåt.

Alla barn och unga har rätt till filmens språk. Film i Skåne arbetar på olika sätt för att barn och unga i Skåne ska få möta film och rörlig bild. Här ingår information till kommuner om skolbio och eget skapande med rörlig bild, rådgivning kring Skapande skola, samt förmedling av filmpedagoger för arbete i klassrummet och kompetensutveckling av personal. Film i Skåne driver också filmpedagogiska nätverk och pilotprojekt, arrangerar temadagar samt utvecklar pedagogisk verksamhet i Ystad Studios Visitor Center.

Konsulenterna Carolina Falk (Barn och Unga) och Jeanette Schjerva (Visning/Spridning/Skolbio) är kommunernas kontaktpersoner för stöd och hjälp i utvecklingen av det mediepedagogiska arbetet. För hjälp med ansökan till Skapande skola film eller Svenska Filminstitutets Stöd till filmkulturell verksamhet kontakta Carolina Falk. Filminstitutets stöd kan även sökas av kommuner som vill komma igång med skolbio, då är det Jeanette Schjerva som är kontaktperson. 

Läs mer om vår verksamhet på vår hemsida och prenumerera gärna på våra nyhetsbrev om Barn och Unga samt Visning och Spridning.