Hoppa till huvudinnehåll

Ny kartläggning av filmutbildningar i Sydsverige

Produktion
Talangutveckling

Vilka filmutbildningar finns i Sydsverige? Vilken potential har de för att stärka filmbranschen i regionen, vad krävs för att möta efterfrågan på sikt och hur ser möjligheterna ut för samverkan mellan utbildningarna?

Dessa frågor utreds i en ny rapport som är framtagen av Hjalmar Palmgren på uppdrag av Regionsamverkan Sydsverige. Rapporten ger en övergripande bild av filmrelaterade utbildningar i Sydsverige och pekar på möjligheter för att stärka regionen på området.

Rapporten presenterades på Carl Film Forum i Karlskrona den 19 november 2021. Ett fördjupande webbinarium hålls den 16 december, mer information inom kort.

Här kan du ladda ner rapporten: https://regionsamverkan.se/wp-content/uploads/2021/11/Filmrelaterade-utbildningar-i-Sydsverige.pdf

Rapporten är framtagen som en del av Regionsamverkan Sydsveriges (RSS) samarbete inom det filmkulturella området. Projektet drivs av de sex regionerna Kalmar län, Jönköping, Blekinge, Kronoberg, Halland och Skåne. Projektet medfinansieras av Statens kulturråd.