Stillbild från tv-serien Sanningen

Ökat stöd till film- och tv-serieproduktion stärker Skåne som filmregion

Region Skåne gör genom Region Skåne Holding en betydande satsning för att främja filmproduktionen i Skåne.

# Produktion

Genom att öka stödet till Film i Skåne med fem miljoner kronor årligen under 2024-2026 stärks den regionala filmfonden och resurscentret Film i Skånes position som en viktig aktör inom film- och tv-branschen.

– Det känns angeläget för Region Skåne att stödja en skånsk filmsatsning. Fördelarna för en region att investera i film- och tv-branschen ur ett näringslivsperspektiv är flera då film- och tv-serieproduktioner ger direkt ekonomisk omsättning, genererar arbetstillfällen, stärker innovationsmiljön och företagstillväxten samt skapar synergieffekter för andra branscher, särskilt inom besöksnäringen, säger Lars-Ingvar Ljungman, ordförande i Region Skåne Holding AB.

Produktionen av film och serier har ökat väsentligt de senaste fem åren, såväl i Skåne som globalt. Genom Region Skåne Holdings stöd ges Film i Skåne ökade resurser att samfinansiera, och därmed säkerställa fortsatt tillväxt av film- och tv-serieproduktionen i regionen. Satsningen bygger vidare på en historia fylld av framgångsrika produktioner som “Wallander” och “Bron” men också senare skånska produktioner som “Tunna Blå Linjen”, “Sanningen” och “Hålla Samman”.

–  Jag är glad att Region Skåne Holding har tagit detta viktiga beslut att satsa på filmen som ytterligare ett steg i att göra Skåne till en region med dynamisk film- och tv-produktion vilket bidrar till att stärka filmen både som en kulturell yttring likväl som ur ett näringslivsperspektiv, säger Anna Nordström Carlsson, ordförande för Film i Skåne AB.

Nyligen slöts ett samarbetsavtal mellan Film i Skåne och Malmö stad kring medfinansiering av film- och tv-serieproduktion som genomförs i Malmö eller av Malmöbaserade produktionsbolag. Vilket innebär att Malmö bidrar med totalt sju miljoner kronor under åren 2024-2026. Malmömodellen kan också inspirera till framtida partnerskap med andra skånska kommuner eller satsningar inom ramen för Regionsamverkan Sydsverige.

Genom det ökade finansiella stödet till Film i Skånes samproduktionsverksamhet positionerar sig Skåne och Malmö som viktiga aktörer i utvecklingen av film- och tv-branschen både nationellt och internationellt.

Om Region Skåne Holding AB
Region Skåne Holding AB är moderbolag för Region Skånes samtliga helägda bolag. I koncernen ingår utöver Film i Skåne även bland annat Visit Skåne, Folktandvården Skåne, Malmö Opera och Musikteater, Skånes Dansteater och Skåne Care.

Om Film i Skåne AB
Film i Skåne är ett regionalt resurs- och produktionscenter för film som arbetar brett över hela filmområdet med uppdraget att främja filmverksamhet i Skåne samt att öka tillväxten i Skåne genom filmproduktion. Film i Skåne ägs och finansieras av Region Skåne Holding och verkar med stöd av Region Skånes kulturnämnd.

Foto: Stillbild från tv-serien ”Sanningen”, filmad i Skåne. Fotograf, Carolina Romare