Hoppa till huvudinnehåll

Pilotprojekt skolbio

Visning

Under hösten 2022 påbörjades ett arbete kring skolbio i referensgruppen "Subventioner Skola & Kultur" under ledning av Region Skånes Kulturförvaltning. Referensgruppens arbete spänner över tre kulturområden som identifierats sakna ett utarbetat system för skolsubventioner; film & digitala spel, litteratur & serier, samt bild & form.

Målet är att försöka identifiera stödformer som passar konstformerna men också svarar mot skolornas/kommunernas behov. Gruppen består av tre personer per konstområde samt representanter från fyra/fem kommuner (kultursamordnare och rektor/utvecklingsledare alternativt kulturombud). Vi har tillsammans identifierat goda exempel, diskuterat hur vi kan möta kommunerna/skolornas behov och hur vi kan samverka mellan kulturområdena. Arbetet har även inneburit hemuppgifter mellan mötena för egen reflektion och research.

De tre kulturverksamheterna inom film & digitala spel har gemensamt satt samman ett pilotprojekt för de engagerade kommunerna under våren 2023. Det består av en fortbildning som kommer att genomföras i samarbete med Filmpedagogerna Folkets Bio. Upplägget innehåller fortbildning inom MIK-begreppet, en enkel metod för att samtala kring film & digitala spel där de ungas inflytande och delaktighet är tydligt, samt en möjlighet för deltagarna att praktiskt testa sina nya kunskaper kopplade till filmvisningar med elever på hemmaplan. Arbetet med pilotprojektet skall utvärderas för att sedan ligga till grund för fortsatt arbete med att konstruera lämpliga former för skolsubventioner inom området. 

Film i Skånes visningskonsulent Jeanette Schjerva, BUFFs programchef Daniel Lundquist och Game Habitats projektledare för barn & unga Bobbi Augustin Sand har representerat filmen i referensgruppen och driver gemensamt pilotprojektet.