Hoppa till huvudinnehåll

Programmet Långfilm

Målet för Programmet Långfilm var att vässa Film i Skånes metoder och strategier för talangutveckling, och erbjuda nya röster öronmärkta medel och resurser att spetsa sina projekt och bredda sina nätverk. Och på så sätt hitta sina vägar framåt.

Programmet Långfilm löpte från oktober 2021 till December 2022, och bestod av fem grundpelare:
1.     Utvecklingsmedel samt resurspott
2.     Individuella Manuscoacher 
3.     Workshops och individuella möten med Film i Skåne 
4.     Samarbete och synlighet 
5.     Mentorskap till programmet kortfilm

En projektledare anställdes på 50 procent, och efter sommaren utökades projektledningen med ytligare en person på 20 procent. Med stöd av utvecklingsmedel i kombination med fördjupande insatser, ville vi lägga en grund för att fler skånska långfilmer av talangfulla filmskapare kan produceras.
Programmet startades tillsammans med Centrum för Dramatik och i samarbete med BoostHbg och Teaterhögskolan i Malmö. Finansieringen kom från Film i Skåne, Svenska Filminstitutet (Talent to Watch i kombination med Talangutveckling i hela landet), samt Kulturnämnden Region Skåne och Regionsamverkan Sydsverige.

Centrum för Dramatik

Centrum för Dramatik Syd (CFD) gjorde en utlysning där etablerade manusförfattare fick ansöka om att bli coach till ett långfilmsprojekt, men även delta i det så kallade “Manusrummet”. "Manusrummet" syftar till att stärka både projekt och hantverk, och skapa ett rum där coacher och upphovsmakare delar sina metoder och arbetsprocesser med varandra. Manuscoacher för Programmet Långfilm var Charlotte Orwin, Fredrik Lindqvist, Josefine Adolfsson, Petra Norman, Petra Revenue och Marietta von Hausswolff von Baumgarten. Varje coach fick 20 timmars enskilt arbete med projekten och utöver det medverkade coacherna i två träffar med "Manusrummet". De flesta av deltagarna valde att jobba vidare med sina manuscoacher efter att deras timmar var förbrukade, och investerade delar av sin resurspott till det.
Deltagaren Naures Sager blev uttagen till Marietta von Hausswolffs manusworkshop på Mallorca, och deltagarna Liv Kaastrum Vesterskov och Marlene Begtrup blev uttagna till  Petra Revenues manusworkshop Archipelago Script Lab, som tog plats i Gryts skärgård.

Workshops

- "Indentifiering av projektens tema och kärnan" med Paul Tyler. Hans workshop lägger fokus på att hitta kärnan och temat i projekt genom att använda lego.

- "Pitch-workshop" med Helene Granqvist, som är en av Skandinaviens mest etablerade pitch-coachar. Hennes arbetssätt definieras av ett icke-dömande, bemyndigande och nyfikenhetsdrivet stöd. 

- "Workshop dagar i Ystad Studios" med Nina Bisgaard, manus consulter, Mikael Svensson, filmkommissionär Southern Sweden Film Commission, och Joakim Rang Strand, produktionschef Film i Skåne. Det var första gången alla deltagare, projektledning och manuscoacher kunde träffas på riktigt och bygga gemenskap (på grund av pandemin).  

Workshop i regi med filmregissör Hannes Holm på Teaterhögskolan i Malmö. Foto: Emma Lidström.
Workshop i regi med filmregissör Hannes Holm på Teaterhögskolan i Malmö. Foto: Emma Lidström.

- "Regiworkshop" med Hannes Holm, filmregissör, och Teaterhögskolan i Malmö. Det blev lite av en win-win situation där up-and-copming skådespelare kunde lära känna up-and-coming regissörer, under ledning av en av Sveriges mest etablerade regissörer.

- "Case studies" med Claire Downs, manuskonsult för bland annat EAVE,  Drazen Kuljanin, manusförfattare/filmregissör, Emil Larsson och Martin Jern, produktionsbolaget Dansk Skalle. Vid flera tillfällen arrangerades 'case studies' på olika filmproduktioner som ett sätt att ge deltagarna exempel på hur andra projekt tagit sig fram.

Mentorskap

En grundpelare i Programmet Långfilm var att tilldela alla deltagarna ett mentorskap till var sitt projekt inom Programmet Kortfilm. Syftet var delvis att ge deltagarna i långfilmsprogrammet en möjlighet att ”ge tillbaka” till regionen och sprida sin kunskap och erfarenheter. Men också ett sätt att stärka deras självförtroende genom att vara ett stöd för filmare som jobbar med sina första kortfilmer.

Bildtext: Deltagare i Programmet Långfilm. Övre raden från vänster: Jesper Cederstrand, Alexe Landgren, Naures Sager, Michael Detlef. Undre raden från vänster: Christian Zetterberg, Liselotte Persson, Liv Kaastrup Vesterskov, Malene Begtrup, Emma På Brunzell, Agnes Parkrud, Filson Ali, Sunniva Eir Tangvik Kveum. Foto: Emma Lidström.