Hoppa till huvudinnehåll

Regionala skolsubventioner skolbio - pilotprojekt

Visning

Under hösten 2022 påbörjades ett arbete kring skolbio i referensgruppen "Subventioner Skola & Kultur" under ledning av Region Skånes Kulturförvaltning. Referensgruppens arbete spänner över tre kulturområden som identifierats sakna ett utarbetat system för skolsubventioner; film & digitala spel, litteratur & serier, samt bild & form.

Målet är att försöka identifiera stödformer som passar konstformerna men också svarar mot skolornas/kommunernas behov. Gruppen består av tre personer per konstområde samt representanter från ett antal kommuner. Vi har tillsammans identifierat goda exempel, diskuterat hur vi kan möta kommunerna/skolornas behov och hur vi kan samverka mellan kulturområdena. 

Arbetet med pilotprojektet skall utvärderas för att sedan ligga till grund för fortsatt arbete med att konstruera lämpliga former för skolsubventioner inom området. 

Här kan du se pilotprojektets filmutbud för skolor åk F-9 och gymnasiet: https://filmiskane.se/sv/pilotprojekt-regionalt-skolutbud-film-och-digitala-spel