Hoppa till huvudinnehåll
Julia Gebauer visas på stor skärm utomhus under Carl International Film Festival i Karlskrona.

Regionsamverkan Sydsverige

Bildtext: Julia Gebauer visas på stor skärm utomhus under Carl International Film Festival i Karlskrona. Foto: Mikael Svensson.

Film i Skåne samverkar med övriga fem sydsvenska regioner (Blekinge, Halland, Jönköping, Kalmar och Kronoberg) inom Regionsamverkan Sydsverige. Gemensamma arbetsgrupper finns inom talangutveckling, visningsfrågor och barn och unga. Dessutom har en utredning gjorts av Bo Erik Gyberg kring utveckling av sydsvensk filmproduktion, presenterad under Carl Film Forum i Karlskrona. Längst har samarbetet kommit inom Film i Skånes verksamhet Southern Sweden Film Commission (SSFC), där övriga regioner numera till viss del ingår. 

SSFC arrangerade en föreläsning under Carl Film Forum med namnet "Platsens betydelse för filmen och filmens betydelse på platsen" av Oscar Hansen, location scout. Primär målgrupp var tjänstemän och politiker i hela Sydsverige.

SSFC gav filmaren Marcus Csanady Lindholm uppdraget att inventera vilka teknikbolag som finns i södra Sverige i syfte att uppmärksamma dessa. 

Filmaren Andreas Climent och hans bolag Allegori AB har utvecklat en ny nationell söktjänst för filmarbetare, filmjobb.com. SSFC gick in som en partner och erbjuder de sydsvenska filmarbetarna ett års gratis medlemskap. Sajten lanseras under våren 2021.

Under hösten arrangerades två digitala utbildningsdagar inom location scouting. Dessa hölls av Oscar Hansen och deltagarna kom från våra samarbetsregioner inom Regionsamverkan Sydsverige. Inititativet fortsätter under våren 2021.

En kort presentation av samarbetet inom Regionsamverkan Sydsverige finns på SSFC befintliga hemsida på filmiskane.se med länkar till kontaktpersoner i de olika regionerna. En facebooksida skapades, där information ges på engelska till en internationell målgrupp. I början av mars 2021 har sidan över 400 följare.