Hoppa till huvudinnehåll
Workshop animation och digitala spel. Foto: Carolina Falk

Skapa och berätta med animation och digitala spel 

Barn och unga

I denna workshop får eleverna jobba i grupper indelade i halvklass för att skapa en animerad film och ett digitalt spel, som tillsammans berättar en historia, ett exempel på transmedia. Ena halvan av klassen börjar med animation och den andra med spel, sedan byts de av.

Eleverna får en introduktion till animation och digitala spel, hur man kan använda olika sätt att berätta en historia och hur man kan kombinera dem. Berättelserna eleverna skapar utgår från filmen och tv-serien "Cirkus Imago". Elevernas berättelser börjar i den animerade filmen och får sin lösning i spelet.

Workshopen är lämplig för åldersgruppen 8 - 12 år, men konceptet kan anpassas så att det passar till och med åk 1 i gymnasiet.

Tidsåtgång och tillfällen

Förberedelse i klassen innan vi kommer ut till er är att se filmen "Cirkus Imago - en chans på miljonen" (47 min) samt vårt exempelprojekt. (Alternativ till att se hela "Cirkus Imago - en chans på miljonen" är att se ett enstaka avsnitt av "Cirkus Imago". Hör av er till oss för instruktioner i relation till vad ni väljer. För att se långfilmen "Cirkus Imago - en chans på miljonen" går ni in på Filmcentrums hemsida, skapar ett konto och hyr filmen. Det kostar 375kr. Läs mer på Filmcentrum.se.

Vårt exempelprojekt: https://goo.gl/MpmrvF

Filmhandledning till "Cirkus Imago - en chans på miljonen", hittar ni som bilaga. Skolans pedagoger delar in klassen i grupper med ca 3 elever i varje, max 4 grupper per halvklass.

Tillfälle 1, halvdag 8.30 - 11.00 (plus ev komplettering i klassrum före tillfälle 2)

Kick-off, spelpedagogen och animationspedagogen kommer ut i klassen och berättar om projektet. Grupperna gör sin berättelse i ett storyboard. De tillverkar alla figurer och bakgrunder som ska vara med. OBS! Allt kanske inte hinns med av alla grupper vid detta tillfälle. Det är då skolans pedagogs uppgift att se till att allt är klart inför tillfälle 2.

Tillfälle 2 + 3, heldagar 8.30 - 14.00

Halva klassen animerar hela dagen, andra halvan gör spel hela dagen. Nästa dag byter de.

Tillfälle 4, ca1,5 tim

Redovisning och utvärdering. Varje grupp får visa sin film och spela sitt spel framför klassen. Eleverna får ställa frågor och uppmuntras till att diskutera varandras spel och filmer. Valfritt om film- och spelpedagog ska vara med på plats (ökad kostnad).

Pris

Kostnaden är totalt beräknad till 32 000 + moms per klass, eller 40 000 kr + moms om ni vill att mediepedagogerna medverkar vid tillfälle 4. (1-2 halvdagar á 4 000 kr + 2 heldagar á 6 000 kr = 16 000 - 20 000 kr + moms faktureras per mediepedagog och klass). Bokning av film från Filmcentrum kostar 375kr inkl moms.

För mer information och för att boka kontakta:

Dancing Animation

Cecilia Actis & Mia Hulterstam filmanimatörer och filmpedagogerwww.dancinganimation.se
email: dancinganimation@yahoo.se

GameFlame

Oscar Wemmert - kreativ producent och spelpedagog
www.gameflame.se
e-mail: oscar@gameflame.se