Hoppa till huvudinnehåll
John Belfrage och Lisa Fjellman, filmpedagoger som ingår i Film i Skånes filmpedagognätverk. Foto: Lisa Fjellman.

Skapande skola blev digital

Efter förfrågan från Kristianstads kommun planerade vi för att ta emot alla elever i åk 7 i ett Skapande skola-projekt i Ystad Studios Visitor Center (YSVC) vintern 2021. Vi lade upp ett program som gjorde det möjligt att komma till studion två klasser per dag under sex veckor, helt i enlighet med då gällande coronarestriktioner. Totalt rörde det sig om 38 klasser och ca 1000 elever.

Filmpedagogerna John Belfrage och Lisa Fjellman fick i uppdrag att ta fram ett koncept som byggde på att göra filmtrailers, och filmaren Malin Andersson sammanställde ett material med klipp från sina egna filmer inklusive kommentarer, som en förberedelse till ett samtal på plats med eleverna. Då pandemin utvecklades till ett mer kritiskt läge i början av det nya året bestämde sig Kristianstads kommun för att genomföra projektet online. Lisa Fjellman och John Belfrages trailerworkshop fick nu omarbetas till en digital variant. Malin Andersson hade redan spelat in sitt material så där krävdes inte lika mycket omarbetning. Projektet startade den 1 februari och två klasser använde vårt digitala koncept. Tyvärr sammanföll projektet med Kristianstads kommuns beslut att årskurs 7 skulle ha distansundervisning, och det resulterade i att många klasser ställde in sin medverkan. I slutänden genomfördes 19 workshops och lika många filmsamtal med totalt 459 elever. Med tanke på omständigheterna är vi nöjda med resultatet, men det var krävande. Framförallt trailerworkshopen när eleverna satt hemma och hade olika tekniska förutsättningar var svår. Vi hade en utvärdering efter projektet där vi samlade våra erfarenheter och lärdomar av den digitala undervisningen. Lisa Fjellman fick i uppdrag av Film i Skåne att ta fram en lärarhandledning till trailerkonceptet och material som de andra film-och mediepedagogerna i nätverket ska kunna använda; ett trailerkoncept på plats i YSVC samt ett för distansundervisning.
Erfarenheterna från projektet presenterades vid en film-och mediepedagogträff online i början av hösten. 

Bildtext: John Belfrage och Lisa Fjellman, filmpedagoger som ingår i Film i Skånes filmpedagognätverk. Foto: Lisa Fjellman.