Hoppa till huvudinnehåll
Filmregionerna Skolbiohandledning - framsida.

Skolbio - platsen där film och skola möts

Filmregionernas arbetsgrupp Barn & Unga tog fram en folder med tankar och idéer om Skolbio som förklarar konceptet, och som är bra att ha med sig vid möten med biografer såväl som kommuner. Skolbiosamordnarna i Skåne fick ett utskick med foldern i september då den precis blivit klar för spridning.

Skolbiorapporten som årligen genomförs av Svenska Filminstitutet besvarades av 14 skånska kommuner. Vi undrade om den gav en realistisk bild av situationen eftersom vi inte kunnat hålla någon fysisk träff för skolbiosamordnarna, samt att pandemin inneburit att skolbiovisningar inte kunnat hållas på så många platser. Vi såg också att flera kommuner inte svarat alls på enkäten de senaste åren. Vi behövde helt enkelt få en uppdaterad bild av vilka skånska kommuner som driver skolbio. Med hjälp av förstärkta medel från Regionala kulturnämnden till CineSkåne anlitade vi en extern resurs, Ida Åkesson, som under några månader fokuserade på att spåra upp rätt person i kommunerna och ha en djupare dialog med de kommuner vi inte hade en aktuell bild av. Detta fördjupade arbete resulterade i en rapport som var färdig i december.

Uppdraget var främst att kontakta de kommuner som inte haft ett synligt arbete inom Skolbion, och att undersöka vad som skulle krävas för att få igång en fungerande verksamhet. Av våra 33 kommuner kontaktades 16 där informationen samlades in genom djupintervjuer antingen på plats eller digitalt. En av slutsatserna i rapporten visar att där Skolbion fungerar som bäst vilar den på tre ben – skolan, biografen och kommunen. Där det finns ett tydligt samarbete mellan de tre aktörerna och alla aktivt arbetar för skolbion finns också ett gott underlag för en hållbar verksamhet över tid. Rapporten lyfter också att nätverk styrker de ansvariga i arbetet och att kunskapsutbytet är viktigt. Och att även de kommuner som i dagsläget inte har någon aktiv verksamhet kan hitta ett sammanhang och bygga på sin kunskap genom ett nätverk.

Under året beviljades Ängelholms kommun 51.000 kr till skolbio för gymnasiet ur Svenska Filminstitutets stöd till filmkulturell verksamhet för barn och unga. 

Bildtext: Filmregionerna Skolbiohandledning - framsida.