Hoppa till huvudinnehåll

Sök stöd! Flera nya satsningar från Svenska Filminstitutet

Aktuellt
Produktion

It's Love grafisk banner

It's Love

Syftet med stödet är att bredda den svenska kortfilmen genom att ge stöd till fem korta kortfilmer i filmgenren romantisk komedi. Stödet är ett samarbete mellan Svenska Filminstitutet, Filmbasen, Filmpool Nord, Film i Skåne och Film i Väst. Fyra av filmerna samproduceras med ovan nämnda parter och den femte filmen ska komma från en del av Sverige som inte är representerad av dessa. Samtliga filmer får premiär på filmfestivalen Film Fest Sundsvall 11- 15 mars 2020.

Här söker du It's Love-stödet

2121

Hur ser världen ut om 100 år? Det är frågan som ställs i Svenska Filminstitutets och Sveriges Televisions nya kortfilmssatsning 2121, där sex av Sveriges mest intressanta regissörer och kreatörer får chansen att ge sin bild av framtiden. Filmerna kommer att få världspremiär på Göteborgs filmfestival 2021, och visas därefter i SVT. De sex filmer som blir utvalda får 700 000 SEK i produktionsstöd från Filminstitutet samt ytterligare 700 000 SEK i samproduktionsinsats och visningsrätt från Sveriges Television.

Här söker du 2121-stödet

Stöd till utveckling av filmprojekt - Wild Card

Syftet med det nya stödet är att fånga upp unika filmröster från de olika filmutbildningarna, och att ge de nyexaminerade regissörerna en chans att snabbt komma igång att testa, utforska och filma efter sin utbildning. Stödet kan sökas av nyexaminerad regissörer 2019, som gått filmutbildning efter gymnasiet. Producent måste vara kopplad till projektet för att sedan erhålla stöd.  Utvecklingsstödet (400 000kr) gäller en skissfilm till en långfilm inom fiktion, eller hybrid med fiktionsfokus.

Här söker du Wild Card-stödet

Stöd till utveckling av filmprojekt – Svensk ungdomsfilm

Syftet med stödet är att utveckla idéer och berättelser som kan attrahera och vara relevanta för den svenska ungdomspubliken på bio. Filmerna ska ha som ambition att nå en stor publik, målet är minst 100 000 besökare. Stödet kan sökas av professionellt verksamma manusförfattare. Stödet går att söka med eller utan produktionsbolag kopplat till projektet. Stöd (300 000 SEK) kan sökas för samlad utveckling av treatment samt första och andra version av manus.

Här söker du stödet Svensk ungdomsfilm

Manussatsning 2019-2020

Syftet med stödet är att stärka den publika svenska filmen samt att öka jämställdheten och mångfalden av berättelser genom att ge kvinnliga manusförfattare möjlighet att utveckla filmprojekt med en tänkt budget över 30 miljoner kronor. Stödet kan sökas av etablerade svenska kvinnliga manusförfattare som har skrivit minst en premiärsatt lång spelfilm eller minst två publicerade avsnitt av en tv-serie (drama). Stödet är uppdelat i två steg. De, upp till, tio manusförfattare som erhåller utvecklingsstöd för att delta i steg 1 kommer i ett senare skede ha möjlighet att söka till steg 2.

Steg 1. Undersökning av ett ämne, en idé, en karaktär, en händelse, en arena eller tematik som förarbete till en lång spelfilm. Under undersökningsperioden sker möten mellan författargruppen och med i branschen relevanta personer för uppgiften att skriva manus till en film med en budget över 30 miljoner kronor. Steg 1 sträcker sig mellan oktober 2019 och mars 2020. 

Steg 2. Utarbetning av ett spelfilmsmanuskript i en första version. Under perioden sker möten mellan författargruppen och med i branschen relevanta personer för uppgiften att skriva manus till en film med en budget över 30 miljoner kronor. Steg 2 sträcker sig mellan april och oktober 2020. 

Här söker du stödet för manussatsning 2019-2020