Hoppa till huvudinnehåll
Representanter för de nordiska filmkommissionerna på filmfestivalen i Cannes.

Southern Sweden Film Commission

Året inleddes med att filmfestivalerna i Göteborg och Berlin blev kraftigt reducerade på grund av pandemin, och kommissionen deltog därför inte på någon av de klassiska marknaderna.

I början av mars blev dock filmkommissionär Mikael Svensson inbjuden till Båstad för att presentera kommissionens arbete inför beslutet att bevilja pengar till projektet "Film i Familjen" – ett initiativ som ska leda till fler filminspelningar i de 11 kommuner i nordvästra Skåne som ingår i Familjen Helsingborg. Mottagare av presentationen var kulturcheferna i respektive kommun. I oktober började Lotta Andgren arbeta som utvecklare för film inom Familjen Helsingborg för att driva projektet. Southern Sweden Film Commission (SSFC) har varit samtalspartner. En rad aktiviteter planeras för 2023 såväl inom marknadsföring som utbildning och kompetensutveckling. Att kommissionen arbetar nära detta projekt leder även till en fördjupad kontaktyta med deltagande kommuner.

Under pandemiåren etablerades det Nationella Produktionsnätverket (NPN). I nätverket ingår representanter Film i Väst, Film Stockholm, Filmpool Nord, Film i Skåne, Film på Gotland och Filmkontoret i Göteborg. Arbetet fokuserar på att skapa hållbara förutsättningar för film- och TV-produktioner i hela Sverige. Bland annat har man tagit fram en "Guide för strukturerat arbete med inspelningsplatser inom film och tv-produktioner" som kommer att finnas tillgänglig på organisationernas hemsidor, såväl på svenska som på engelska.

Handelsminister Anna Hallberg besökte filmfestivalen i Cannes inför införandet av de svenska produktionsrabatterna.
Handelsminister Anna Hallberg besökte filmfestivalen i Cannes inför införandet
av de svenska produktionsrabatterna.

Filmfestivalen i Cannes var det sista evenemanget där filmkommissionär Mikael Svensson var på plats i egenskap av Vice President på Nordic Film Commission samt Co-president på EUFCN. Kommissionen samarbetade med Svenska Institutet, Svenska Filminstitutet och Sveriges Producentförening kring att programsätta ett studiebesök till Cannes för handelsminister Anna Hallberg som fick träffa en lång rad internationella aktörer. Samtalen handlade framför allt om de kommande svenska produktionsrabatterna. Tillsammans med Nordic Markets i Haugesund och Göteborg så arrangerade även Nordic Film Commissions en mottagning för ca: 300 internationella filmskapare.

AFCI Week i Los Angeles. Henrik JP Åkesson Ruben - projektledare för Filmnod Blekinge – och Mikael Svensson deltog i konferensen under fyra dagar fyllda av paneler och möten. Tillsammans genomförde man en lång rad möten som kretsade kring de nya produktionsrabatterna som lanserades i Sverige i november 2022. 
AFCI Week i Los Angeles. Henrik JP Åkesson Ruben - projektledare för Filmnod Blekinge – och Mikael Svensson deltog i konferensen under fyra dagar fyllda av paneler och möten. 

Innan sommarsemestern så hann filmkommissionen även med en resa till AFCI Week i Los Angeles. Henrik JP Åkesson Ruben - projektledare för Filmnod Blekinge – och Mikael Svensson deltog i konferensen under fyra dagar fyllda av paneler och möten. Tillsammans genomförde man en lång rad möten som kretsade kring de nya produktionsrabatterna som lanserades i Sverige i november 2022. 

I slutet av augusti fanns kommissionen på plats i Haugesund på den norska internationella filmfestivalen där även några sydsvenska produktioner presenterades på Nordic Market. September avslutades med ett celebert besök av kollegor från Nordic Film Commissions under två mycket produktiva dagar på Ystad Saltsjöbad kring strategier och planering av framtida gemensamma evenemang.

Indien är en allt viktigare marknad och en svensk närvaro på IIFTC i Mumbai har snabbt blivit en tradition.

Insatser inom Regionsamverkan Sydsverige

European Film Academy efterlyser historiska och viktiga filmplatser och kommissionen nominerade Tjolöholm i Halland där Lars von Trier har spelat in "Melancholia", vilket gillades av juryn. Tidigare har Hovs Hallar i Båstads kommun fått utnämning för sin ikoniska ställning som platsen där döden spelade schack i Bergmans "Sjunde Inseglet".

Virtual Production Studio Lab i Blekinge

Blekinge Tekniska Högskola (BTH) fick resurser av Region Blekinge och Karlskrona kommun för en satsning på virtuell produktion. Den nya tekniken kommer att användas inom forskning och utbildning, men även inom den starkt framväxande digitala filmindustrin. 
Satsningen på virtuell produktion kommer att innebära att det byggs en unik displaymiljö med LED-paneler, kamerateknik och robotik som kan stötta den pågående forskningen och utbildningen vid BTH. Tekniken kommer även att användas inom andra områden, bland annat inom den starkt framväxande digitala filmindustrin. Tekniken låter skådespelare interagera med digitalt producerade miljöer i realtid i stället för att man använder ”greenscreen” där simulerade miljöer läggs på i efterhand. 
Ett nätverk kommer att byggas upp för att stötta den snabbt framväxande digitala filmindustrin och för att låta aktörer samlas och testa den nya tekniken i Blekinge. 

SOUTHPOST och Teknikinventering 
Tack vare de nya svenska produktionsrabatterna så kommer fler frågor kring samproduktion, produktionsservice och postproduktion. Det är viktigt att Sydsverige kan erbjuda en helhetslösning vad gäller postproduktion. 
Inom ramen för Southern Sweden FC genomfördes en teknikinventering i hela södra Sverige. Vi har även väckt Southpost till liv. Southpost är ett nätverk med bolag inom postproduktion där vi hoppas kunna skapa samarbeten, helhetslösningar och nya initiativ.