Hoppa till huvudinnehåll
LED vägg demonstreras under Carl Film Forum. Foto: Mikael Svensson.

Southern Sweden Film Commission (SSFC) 

Bildtext: Demonstration av LED-vägg under Carl Film Forum i Karlskrona. Foto: Mikael Svensson.

Året inleddes med att Southern Sweden Film Commission (SSFC) deltog i Göteborg filmfestival. Digitalt förstås, som det mesta kom att genomföras och upplevas under året som gick. På agendan stod Filmpolitiskt toppmöte, TV-Drama Vision och Nordic Market. 

Efter Göteborg brukar Berlin filmfestival följa i februari, men detta pandemiår var inte Film i Skåne/SSFC på plats, vare sig fysiskt eller digitalt. Inte heller deltog Film i Skåne/SSFC i filmfestivalen i Cannes (som flyttats från maj till juli), då vår huvudsakliga mötesplats och arena, Marche du Film, var inställd.

Dock genomfördes filmfestivalen i Haugesund, Norge, som återigen blev starten på höstsäsongen. Att vara på plats i Haugesund är ett bra sätt att möta kollegor, träffa nya kontakter samt utarbeta planer och strategier för höst och vår tillsammans med de nordiska kommissionärskollegorna. Det visade sig tydligt hur viktigt det är med fysiska evenemang. SSFC hade spontana möten kring framtida sydsvenska samarbeten med både norska, tyska och kanadensiska projekt.  

SSFC deltog också i en panel under Finnish Film Affair i Helsingfors. Panelen handlade om olika modeller av hållbar filmproduktion i de nordiska länderna.

SSFC deltog på The Finnish Film Affair.

Bildtext: Filmkommissionär Mikael Svensson deltog på The Finnish Film Affair. Foto: Tanja Ryhanen

Den nordiska filmkommissionen, Nordic Film Commissions, höll sitt årsmöte på Åland (som firade 100 år). Av 16 medlemmar så var 13 kommissionärer på plats. Det blev en inspirerande kombination av historia, diskussioner och framtidsplanering. Beslut togs bland annat om att delta på Focus London.  

Carl Film Forum i Karlskrona arrangerades för femte året i rad. Forumet är platsen där filmbransch och politik möts för att diskutera filmutveckling i Sydsverige - med såväl nationella som internationella utblickar. Forumet arrangerades av Region Blekinges och Karlskrona kommuns nya satsning Filmnod Blekinge i samarbete med Film i Skåne. 

Under dagen diskuterades bland annat de föreslagna nationella produktionsincitamenten men också en ny rapport om filmutbildningar i södra Sverige, framtagen av Hjalmar Palmgren på uppdrag av Regionsamverkan Sydsverige. Det gjordes nedslag i succéserien "Tunna blå linjen", och exempel gavs på hur filminspelningsplatser kan marknadsföra en region. Moderator var journalisten Karin Hübinette.

När det till slut var dags för Focus London i december var pandemin i ett intensivt skede. Hälften av de nordiska filmkommissionärerna valde att inte närvara på plats. De som ändå valde att resa till London, fick en trist början med PCR-test och väntan på resultatet i nästan 2 dygn. Därefter kunde den nordiska montern invigas och gäster tas emot.

SSFC deltog i Focus London i december.

Bildtext: Focus London i december. Foto: Mikael Svensson

Location scouting 2021

"Superposition", långfilm, Danmark
"Tic Tic Bang Bang", långfilm, Danmark
"Car:Y", långfilm, Sverige
"Försvunna människor", TV-serie, Sverige
"Mörkt hjärta", TV-serie, Sverige
"The Wake Up Chirp", kortfilm, Sverige