Hoppa till huvudinnehåll

Stöd och insatser att söka

Deadlines för ansökningar

17 juni                 Filminstitutet                Stöd till distribution och visning/Enskilt projekt

31 augusti            Boverket                      Verksamhetsutvecklingsbidrag samlingslokal

2 september         Filminstitutet                Upprustning av biograf

2 september         Filminstitutet                Publikarbete på biograf

2 september         Filminstitutet                Stöd till utveckling av biografverksamhet

2 september         Filminstitutet                Stöd till distribution och visning/Enskilt projekt

2 september         Filminstitutet                Stöd till innovation inom distribution och visning

9 september         Kulturbryggan              Projektbidrag och strukturbidrag

30 september       Boverket                      Stöd till kulturlokaler

5 oktober             Filminstitutet                Kortfilmsdagen

7 oktober             Filminstitutet                Stöd till distribution och visning/Enskilt projekt

15 oktober           Filminstitutet                Filmkulturell verksamhet (skolbio etc.)

28 oktober           Filminstitutet                Upprustning av biograf

28 oktober           Filminstitutet                Publikarbete på biograf

28 oktober           Filminstitutet                Stöd till nya biografer

28 oktober           Filminstitutet                Stöd till innovation inom distribution och visning

10 november       Film i Skåne     Festival & arrangemang för arrangemang under perioden januari – juni 2020

1 december          Boverket                      Investeringsbidrag allmänna samlingslokaler

 

Löpande ansökningar

Löpande        Postkodstiftelsen              Projektstöd inom kultur till föreningar

Löpande        Arvsfonden                        Lokal- och projektstöd

Löpande        Leader                              Projektstöd lokal utveckling

Löpande        Filminstitutet                      Stöd till utbildning inom distribution och visning

Löpande        Filminstitutet                      Biografstöd under 20 000kr

 

Här kan du söka fler stöd

Kungahusets stiftelserhttps://www.kungahuset.se/monarkinhovstaterna/kungligastiftelser.4.292a62ce13848168ac53674.html

Länsstyrelsens databas över hela landets stiftelserhttps://stiftelser.lansstyrelsen.se/StiftWeb/SSearch.aspx

Leader
https://www.leaderskane.se

Boverket
https://www.boverket.se/sv/bidrag--garantier/https://www.boverket.se/sv/bidrag--garantier/kulturlokaler---icke-statliga/https://www.boverket.se/sv/bidrag--garantier/utvecklingsbidrag-till-ungdomsverksamhet-i-allmanna-samlingslokaler/https://www.boverket.se/sv/bidrag--garantier/allmanna-samlingslokaler---investeringsbidrag/

Kulturbryggan
https://www.konstnarsnamnden.se/kulturbryggan/att-soka-stod/https://www.konstnarsnamnden.se/kulturbryggan/att-soka-stod/genomforandestodhttps://www.konstnarsnamnden.se/default.aspx?id=20118

Postkodslotteriet
https://postkodstiftelsen.se/sok-stod/

Allmänna arvsfonden
https://www.arvsfonden.se/ansok-om-pengar

Kreativa Europa 
https://www.filminstitutet.se/sv/sok-stod/kreativa-europa/

Tillväxtverket
https://tillvaxtverket.se/

Sparbanksstiftelserna https://www.swedbank.se/om-oss/swedbank-i-samhallet/sparbanksstiftelser.html

MUCF
https://www.mucf.se/

IKEA https://m2.ikea.com/se/sv/this-is-ikea/newsroom/sponsring-and-samarbeten-pub28df94e1

Europa Cinemas https://www.europa-cinemas.org/en

Fryshuset https://fryshuset.se/

ICA-stiftelsen http://icastiftelsen.se/