Hoppa till huvudinnehåll

Stöd och insatser att söka

Deadlines för ansökningar

17 juni
Filminstitutet: Stöd till distribution och visning/enskilt projekt

31 augusti
Boverket: Verksamhetsutvecklingsbidrag samlingslokal

2 september
Filminstitutet: Upprustning av biograf

2 september
Filminstitutet: Publikarbete på biograf

2 september
Filminstitutet: Stöd till utveckling av biografverksamhet

2 september
Filminstitutet: Stöd till distribution och visning/Enskilt projekt

2 september
Filminstitutet: Stöd till innovation inom distribution och visning

9 september
Kulturbryggan: Projektbidrag och strukturbidrag

30 september
Boverket: Stöd till kulturlokaler

5 oktober
Filminstitutet: Kortfilmsdagen

7 oktober
Filminstitutet: Stöd till distribution och visning/Enskilt projekt

15 oktober
Filminstitutet: Filmkulturell verksamhet (skolbio etc.)

28 oktober
Filminstitutet: Upprustning av biograf

28 oktober
Filminstitutet: Publikarbete på biograf

28 oktober
Filminstitutet: Stöd till nya biografer

28 oktober
Filminstitutet: Stöd till innovation inom distribution och visning

10 november
Film i Skåne: Festival & arrangemang för arrangemang under perioden januari – juni 2020

1 december
Boverket: Investeringsbidrag allmänna samlingslokaler

Löpande ansökningar

Postkodstiftelsen: Projektstöd inom kultur till föreningar
Arvsfonden: Lokal- och projektstöd
Leader: Projektstöd lokal utveckling
Filminstitutet: Stöd till utbildning inom distribution och visning
Filminstitutet: Biografstöd under 20 000kr

Här kan du söka fler stöd

Kungahusets stiftelser
Länsstyrelsens databas över hela landets stiftelser
Leader
Postkodslotteriet
Allmänna arvsfonden
Kreativa Europa 
Tillväxtverket 
Sparbanksstiftelserna 
MUCF 
IKEA 
Europa Cinema 
Fryshuset 
ICA-stiftelsen

Boverket

Kulturlokaler, icke statliga 
Utvecklingsbidrag till ungdomsverksamhet i allmänna samlingslokaler 
Allmänna samlingslokaler. investeringsbidrag

Kulturbryggan

Genomförandestöd
Strukturbidrag