Hoppa till huvudinnehåll

Stöd och insatser att söka 2020

Visning

Januari

 • 8 januari - Stöd till distribution och visning – projekt och titel (SFI)
 • 8 januari - Stöd till lansering och spridning av svensk kortfilm (SFI)
 • 29 januari - Internationellt kulturutbyte och resebidrag (Kulturbryggan 29 dec-29 jan)

Februari

 • 3 februari - Stöd till biografägare till publikarbete (SFI)
 • 3 februari - Region Skånes Utvecklingsbidrag
 • 3 februari - Stöd till biografägare för öppna visningar av film som fått lanseringsstöd (SFI)
 • 3 februari - Stöd till biografägare för upprustning av biograf (SFI)

Mars

 • 16 mars - Stöd till distribution och visning – projekt och titel (SFI)
 • 16 mars - Stöd till lansering och spridning av svensk kortfilm (SFI)
 • 16 mars - Stöd till innovation inom distribution och visning (SFI)
 • 19 mars - Utvecklingsbidrag till regional kulturverksamhet (Kulturrådet)
 • 31 mars - Stöd till filmkulturell verksamhet för barn och ungdom ink Skolbio (SFI)

April

 • 2 april - Arbetsstipendier (Kulturbryggan 2mars – 2 april)
 • 10 april - Filmkulturella arrangemang (Film i Skåne)
 • 29 april - Internationellt kulturutbyte och resebidrag (Kulturbryggan 30 jan-29 april)

Maj

 • 5 maj - Stöd till biografägare till publikarbete (SFI)
 • 5 maj - Stöd till biografägare för upprustning av biograf (SFI)
 • 5 maj - Stöd till distribution och visning – projekt och titel (SFI)
 • 5 maj - Stöd till nya biografer (SFI)
 • 5 maj - Stöd till lansering och spridning av svensk kortfilm (SFI)
 • 15 maj - Region Skånes Verksamhetsbidrag för 2021

Juni

 • 17 juni - Stöd till distribution och visning – projekt och titel (SFI)
 • 17 juni - Stöd till lansering och spridning av svensk kortfilm (SFI)

Augusti

 • 27 augusti - Internationellt kulturutbyte och resebidrag (kulturbryggan 30 april-27 augusti)
 • 31 augusti - Verksamhetsutvecklingsbidrag – ungdomsverksamhet (Boverket)

September

 • 1 september - Stöd till biografägare för upprustning av biograf (SFI)
 • 1 september - Stöd till biografägare till publikarbete (SFI)
 • 1 september - Stöd till innovation inom distribution och visning (SFI)
 • 1 september - Stöd till distribution och visning – projekt och titel (SFI)
 • 1 september - Stöd till lansering och spridning av svensk kortfilm (SFI)
 • 15 september - Region Skånes Utvecklingsbidrag
 • 30 september - Stöd till Kulturlokaler, icke statliga (Boverket)

Oktober

 • 7 oktober - Stöd till distribution och visning – projekt och titel (SFI)
 • 7 oktober - Stöd till lansering och spridning av svensk kortfilm (SFI)
 • 12 oktober - Stöd till distribution och visning – årligt stöd (SFI)
 • 14 oktober - Projektbidrag (Kulturbryggan 14 september – 14 oktober)
 • 15 oktober - Stöd till filmkulturell verksamhet för barn och ungdom ink Skolbio (SFI)
 • 28 oktober - Stöd till nya biografer (SFI)
 • 28 oktober - Stöd till innovation inom distribution och visning (SFI)
 • 28 oktober - Stöd till biografägare till publikarbete (SFI)
 • 28 oktober - Stöd till biografägare för upprustning av biograf (SFI)

November

 • 3 november - Internationellt kulturutbyte och resebidrag (Kulturbryggan 29 aug-3 nov)
 • 6 november - Filmkulturella arrangemang för genomförande jan-juni 2021 (Film i Skåne)

December

 • 1 december - Investeringsbidrag för allmänna samlingslokaler (Boverket)

Löpande:

 • Postkodstiftelsen: Projektstöd inom kultur till föreningar
 • Arvsfonden: Lokal- och projektstöd
 • Leader: Projektstöd lokal utveckling
 • Svenska Filminstitutet: Stöd till utbildning inom distribution och visning
 • Stöd till biografägare för upprustning av biograf
 • Stöd till ökad tillgänglighet inom distribution och visning
 • Stöd upp till 20 000 kronor kan sökas löpande för samtliga stöd ovan hos Filminstitutet. Handläggningstiden är 2-4 veckor.

Här kan du söka fler stöd

Kungahusets stiftelser
Länsstyrelsens databas över hela landets stiftelser
Leader
Postkodslotteriet
Allmänna arvsfonden
Kreativa Europa 
Tillväxtverket 
Sparbanksstiftelserna 
MUCF 
IKEA 
Europa Cinema 
Fryshuset 
ICA-stiftelsen