Hoppa till huvudinnehåll
Unga Malmö Stadsteatern håller i Skapande skola-kurs på en skola. Foto Emmalisa Pauly

Stöd till nya berättelser och berättarformer barn och unga

Produktion
Barn och unga

Barns och ungas kulturuttryck utgår ofta från den rörliga bilden med digitala och interaktiva berättarformat som kombinerar medier och konst- och kulturområden.

Kulturnämnden Region Skåne utlyser därför ett nytt stöd för berättelser och berättarformer för barn och unga. Projekten ska stödja processen med att skapa nya berättelser och öppna upp för tvärkonstnärlig samverkan som kombinerar flera medier och konst- och kulturområden.

För vad kan jag söka? 
Du kan söka stöd för konstnärligt utforskande projekt av berättarformer för barn och unga (0–18 år). Projektet ska gärna ha en tvärkonstnärlig samverkan där den tänkta målgruppen på ett eller annat sätt involveras i processen. Det kan handla om att pröva nya metoder och strategier för till exempel målgruppsarbete. Det kan även handla om att utveckla digitalt innehåll och interaktiva berättarvärldar där barn och unga deltar i de konstnärliga processerna. 
Lärdomar från projekten kommer att tas tillvara bland annat genom seminarier och en spridningskonferens.

Sök senast klockan 12.00 den 31 oktober!

Läs mer om stödet i följande länk: https://utveckling.skane.se/utvecklingsomraden/kulturutveckling/kulturstod/stod-for-nya-berattarformer-barn-och-unga/

Kontakt:
Magnus Engvall, utvecklare film och rörlig bild
Telefon: 040-675 38 88
E-post: Magnus.Engvall@skane.se

Lena Sundgren-Brorsson, utvecklare litteratur och serier
Telefon: 040-675 37 37
E-post: Lena.Sundgren-Brorsson@skane.se

 

Bildtext: Unga Malmö Stadsteatern håller i Skapande skola-kurs på en skola. Foto: Emmalisa Pauly