Hoppa till huvudinnehåll
Film X på Danska Filminstitutet

Studieresa till Köpenhamn och Viborg 28-30 sept 2022

Tack vare medel från Statens Kulturråd kan vi, inom ramen för Regionsamverkan Sydsverige, bjuda in 20 personer från Region Blekinge, Region Halland, Region Jönköpings län, Region Kalmar län, Region Kronoberg samt Region Skåne till en studieresa som börjar på Danska Filminstitutet och fortsätter till Animated Learning Conference & Animationsfestivalen VAF i Viborg.

• Vi inspireras av den danska framgångssagan om skolbio. Danska Filminstitutet har under många år arbetat med en rikstäckande skolbioplan som täcker 80% av Danmarks kommuner, och som årligen når 260 000 barn och unga.

• Vi besöker FilmX, Danska Filminstitutets filmstudio dit barn och unga kan komma för att skapa egna filmer.

• I Viborg möter vi Animated Learning Lab på VIA University College; ett danskt kunskapscenter för animation, visualisering och grafisk storytelling. Här bedrivs forskning kring kreativitet och lärande genom film- och mediakunnighet i nära samarbete med skolor och filmbransch.

• Under vår vistelse tar vi också del av programmet för den årliga Viborg Animated Learning Conference och Animation Festival.


Studieresan vänder sig till dig som arbetar, eller ämnar arbeta, med film för barn och unga. Du kan vara skolbiosamordnare, pedagog inom skola och fritidsverksamhet, rektor, skolutvecklare, bibliotekarie, arbeta på AV-mediacentral, film-/mediepedagog eller på annat sätt beröras av frågan. Ta chansen att vara med! Priset är subventionerat till 500:- SEK och då ingår kost & logi, lunch-lunch 28-30/9, bussresan från Köpenhamn till Viborg och tillbaka igen, konferensavgift samt inträde på Viborg Animation Festival.

Sista anmälningsdag 10 juli. 
OBS! Antalet platser är begränsade. Ett urval kommer att göras.

Regionsamverkan Sydsverige är ett samarbete kring bland annat regional utveckling, infrastruktur, kollektivtrafik och kultur. Målsättningen är att skapa en grund för ökad tillväxt och hållbar utveckling i Sydsverige och Sverige.

Regionsamverkan Sydsverige