Hoppa till huvudinnehåll
Filmpedagoger samtalar under den interregionala nätverksträffen i Ystad Studios i slutet av november, arrangerad av Film i Skåne.

Sydsvensk samverkan på filmområdet

Film i Skåne samverkar med övriga fem sydsvenska regioner (Blekinge, Halland, Jönköping, Kalmar och Kronoberg) inom Regionsamverkan Sydsverige (RSS).  Gemensamma arbetsgrupper finns inom talangutveckling, visningsfrågor och barn och unga.

Längst har samarbetet kommit inom Film i Skånes verksamhet Southern Sweden Film Commission (SSFC), där övriga regioner numera ingår. 

Arbetsgruppen Barn och unga, där Film i Skånes konsulent för barn och unga Carolina Falk ingår, gjorde en gemensam satsning på den Filmkurs för tjejer som Film Halland årligen genomför tillsammans med Katrinebergs folkhögskola. Samarbetet bestod i att flera regioner, däribland Skåne, bidrog med handledare på kursen, samt även gjorde det möjligt för tjejer från den egna regionen att delta. 
27-28 november arrangerade arbetsgruppen en kombinerad Filmpedagogträff och återträff Filmkurs för tjejer i Ystad Studios Visitor Center för 35 deltagare. Film i Skåne var värdar för arrangemanget. Fokus för dagarna var interregionalt erfarenhetsutbyte och filmpedagogiskt arbete med barn och unga. Programmet innehöll filmworkshops, samtal om filmdidaktik, erfarenheter från sommarens Filmkurs för tjejer, filmvisning av dokumentärfilmen Drömprins med regissörsbesök av Jessica Nettelbladt, samt en rundvandring på Ystad Studios. (läs mer om Filmkurs för tjejer via följande länk: https://filmiskane.se/sv/artiklar/vb21gransoverskridande-filmkurs

Arbetsgruppen för visning fokuserade på kartläggningar av filmverksamhet i de sex regionerna. Dels en inventering av filmutbildningar som gjordes av Hjalmar Palmgren och resulterade i rapporten "Filmrelaterade utbildningar i Sydsverige", presenterad under Carl Filmforum i Karlskrona. Dels påbörjades en kartläggning av biograflandskapet i södra Sverige som beräknas bli klar under vintern 2022. Film i Skånes representant i arbetsgruppen var Jeanette Schjerva, konsulent visning.

Arbetsgruppen för talangutveckling kunde samlas i ett erfarenhetsutbyte med utgångspunkt i Svenska Filminstitutets krisstöd Talent to Watch. Film i Skånes konsulent för talangutveckling, Hanna Sohlberg, ingick i arbetsgruppen. Stödet syftar till att hitta nya röster inom filmen och stöttas även ekonomiskt av av regionerna inom RSS. Film i Skåne valde att starta två talangprogram; ett för kortfilm och ett för långfilm. Ett stor insats lades på kommunikation och rekrytering för att nå ut till just nya röster. Planen är att programmen ska fortsätta under 2022.

Under hösten startade även arbetet med framtagandet av en interregional filmstrategi inom Regionsamverkan Sydsverige. Produktionschef Joakim Rang Strand deltar från Film i Skåne i det arbetet.

Bildtext: Filmpedagoger samtalar under den interregionala nätverksträffen i Ystad Studios i slutet av november, arrangerad av Film i Skåne.