Hoppa till huvudinnehåll
Deltagare testar Film-X pedagogiska studio på Danska Filminstitutet. Foto: Carolina Falk.

Sydsvensk studieresa till Danmark

I syfte att stärka erfarenhetsutbytet och inte minst ge inspiration till arbetet med skolbio och filmskapande med unga, arrangerade arbetsgruppen för filmpedagogik inom Regionsamverkan Sydsveriges (RSS) filmsamarbete en studieresa i slutet av september till Det Danske filminstitut i Köpenhamn och Animated Learning Conference i Viborg . 

Resan inleddes på Det Danske filminstitut som under många år arbetat framgångsrikt med barnbio och skolbio. Jacob Breuning berättade om Med Skolen i Biografen som är en rikstäckande skolbioplan i syfte att skapa bättre förutsättningar för att använda biografen som klassrum och filmundervisning i skolan. Elever från förskola och grundskola till gymnasiet erbjuds årligen ett brett utbud av kvalitetsfilmer som visas på den lokala biografen. Verksamheten omfattar idag ca 120 biografer, 80% av Danmarks kommuner och har 260 000 deltagare årligen. Därefter berättade Louise Fischer om Film X som Det Danske filminstitut driver. Vi fick en rundtur i Film X filmstudios dit barn och unga kan komma på sin fritid för att producera egna filmer. Exempelvis kan de testa på att filma med greenscreen, testa bakprojektion, göra egna ljudeffekter och klippa filmer med professionell utrustning.

Bildtext: Deltagare i studieresan testar Film X pedagogiska studio. Foto: Carolina Falk.

Bild från animationskonferensen i Viborg.
Animated Learning Conference i Viborg. Foto: Carolina Falk.

Animated Learning Conference

The Animation Workshop/VIA University College är ett danskt kunskapscenter för animation, visualisering och grafiskt storytelling. På universitet finns en pedagogisk avdelning - Animation Learning Lab som bedriver forskning kring kreativitet och lärande genom film- och mediakunnighet. Här testas modeller för didaktik, workshops med barn och unga i samarbeten med skolor, lärare och filmbransch. Varje år, i slutet på september, arrangeras även Viborg Animation Festival och Animated Learning Conference. Festivalen i Viborg består av kurerade gratis filmprogram, animationstävlingar för skolor, undervisningsresurser och workshops kring animation. Aktiviteterna syftar till att underlätta utvecklingen av sociala, kulturella och kreativa sammanhang för barn.

Film i Skånes konsulent för barn och unga, Carolina Falk, samt Ida Åkesson som anställdes som projektledare för studieresan, stod för planering och genomförande i dialog med Regionsamverkan Sydsveriges arbetsgrupp för filmpedagogik. Ida har nyligen gjort både en skolbiorapport för Film i Skånes räkning samt hållit i trådarna för en rapport om Visningslandskapet i Sydsverige som beställts av RSS. Målgrupp för studieresan var skolbiosamordnare och pedagoger inom skola och fritidsverksamhet, men även andra som jobbar inom det filmkulturella fältet barn och unga som till exempel filmpedagoger, regionala AV-Media centraler, skolutvecklare, rektorer, berörda tjänstemän och politiker. 

Intresset för resan var stort, och bussen fylldes. I sista minuten uteblev dock 5 personer på grund av sjukdom. Halland bidrog med 5 personer, Jönköpings län med 1 person, Filmregion Sydost (region Kronoberg, Kalmar och Blekinge) med 8 personer, Skåne 11 personer (inkl reseledningen) och Svenska Filminstitutet 2 personer.

På resan mötes många olika yrkesroller som fick chansen att knyta kontakter, dela erfarenheter och inspirera varandra. Det hoppas vi kommer att leda till nya samarbeten och vidareutveckling av områden som rör barn och unga. Som exempelvis nya skolbio satsningar, nätverksträffar och workshops för målgruppen.