Hoppa till huvudinnehåll
Flyer Talent to Watch

Talent to Watch

Talangutveckling
Filmproduktion

Nu lanseras ”Programmet – Kortfilm” och ”Programmet – Långfilm”

När Svenska Filminstitutets krisstöd möjliggör en satsning på att hitta nya röster inom filmen, tar Film i Skåne chansen att förändra och förbättra sitt arbete inom mångfald och inkludering.

Två nya filmprogram, ”Programmet – Kortfilm” och ”Programmet - Långfilm”, startar
i höst och förhoppningen är att fler skånska filmskapare med en variation av bakgrunder och uttryck ska se möjligheterna i att arbeta med film.

”Programmet - Kortfilm” fokuserar på produktion av kortfilm, och här söker vi nya filmskapare från hela Skåne med olika perspektiv; personer som kanske gjort videos eller musikvideos tidigare men som inte sökt sig till filmbranschen.
”Programmet - Långfilm” fokuserar på utveckling av långfilm och riktar sig till filmskapare som är redo att jobba med ett längre format och redan har gjort en del film.

” Vi vet att det sker mycket filmskapande i Skåne i olika kanaler, men vi vet också att vi inte når ut till alla. Filmbranschen kan verka väldigt intern för dem som är utanför branschen och vi måste jobba på flera olika plan för att fler ska känna sig manade att söka sig till oss.”
(Hanna Sohlberg, talangutvecklare och konsulent Film i Skåne)

 

De ska hjälpa Film i Skåne att hitta nya röster inom filmen

För att underlätta för nya röster har Film i Skåne undanröjt en del hinder. En ny hemsida - fri från branschspecifik terminologi och med ett direktare tilltal - har skapats för filmprogrammen. Kraven för att ansöka har sänkts och ansökan kan i detta fall ske genom videopresentationer, och inte bara genom text. Film i Skåne har även anlitat två rekryterare för att hitta filmens nya röster. Filson Ali och Manolo Diaz Rämö kommer att vara projektets ansikte utåt och arbeta med att hitta nya röster.

”Jag tror på det är viktigt att göra sig tillgänglig i olika nätverk och kanaler och nyckelpunkterna här är att identifiera, skapa relation, informera och uppmana.”
(Filson Ali)

”Det är viktigt att fråga sig själv var målgruppen befinner sig, både fysiskt och digitalt, och vad det finns för utmaningar som hindrar målgruppen från att söka sig till sammanhang som Programmet.”  (Manolo Diaz Rämö)

Filson och Manolo kommer under sommaren att kommunicera med nya filmskapare, dels via digitala forum, men också ute på olika platser i Skåne för att öka tillgängligheten och fånga upp fler röster. Information om programmen, ansökan, ambassadörer med mera på  http://www.filmprogrammet.se/

___________________________________________________________________

”Programmet - kortfilm ”och ”Programmet – Långfilm” genomförs av Film i Skåne
i samverkan med Filmcentrum Syd och Centrum för Dramatik Syd med stöd av:

Svenska Filminstitutet
, Krisstödet ”Talent to Watch” (som syftar till att ge nya röster möjlighet att hitta sin väg i filmens ekosystem trots utmanande tider på grund av Covid-19-pandemin) och Talangutveckling i hela landet” (som syftar till att stärka den svenska filmen genom att bidra till talangutveckling i hela landet).

Kulturnämnden Region Skåne, projektstöd till ”Programmet – Kortfilm” och ”Programmet- Långfilm”, samt ”Manusrummet”.

Kontaktperson: Hanna Sohlberg, Talang- och projektutvecklare, Film i Skåne
mbl: 073 707 10 04, e-post: hanna@filmiskane.se

Filson Ali                            Manolo Diaz Rämö

Foto Filson Ali

                                                                                        Foto Manolo Diaz Rämö