Hoppa till huvudinnehåll

Talent to Watch & talangutveckling

Våren fortsatte i pandemins fotspår. För nyare filmtalanger var det utmanande att hitta information och skapa nya nätverk och relationer i den digitala världen som erbjöds. När Sverige öppnades upp under hösten erbjöds nya möjligheter. Film i Skåne kunde genomföra flera planerade fysiska event, premiärer och mötesplatser och erbjuda fysiska möten med filmskapare. Nya nätverk kunde återigen börja byggas.

Under året genomfördes en stor konferens, uppstarten av två talangprogram, workshops och labb samt olika samarbetsprojekt. Talangutvecklingen kunde, trots pandemin, fortsätta arbetet på regional, nationell och internationell nivå och göra insatser för både manusförfattare, regissörer och producenter. Manuslabbet Archipelago genomfördes på plats på Håskö i samverkan med ett antal filmregioner och Film i Öst som värdar, ett pandemianpassat labb genomfördes på Fårö, och Uppsala talangdagar och kortfilmspitch kunde genomföras fysiskt. Film i Skåne var samarbetspartner.

Pure Fiction - konferensen

”När jag tittade runt på alla som deltog i satsningen blev jag otroligt stolt över att jag fick vara en del av detta, att ni trodde på mig”

 Deltagare i Pure Fiction-konferensen

Bildtext: Deltagare i Pure Fiction - Konferensen samlade utomhus tillsammans med programansvariga.

Pure Fiction var ett utvecklingsprogram för debuterande kvinnliga regissörer. Programmet genomfördes i tre omgångar mellan 2013-2016 och syftade till att lyfta och främja jämställdheten inom svensk film och att fördjupa och förnya vårt arbete med talangutveckling. Projektet var ett samarbete mellan Film i Skåne och Film Stockholm.

Under två dagar i september genomfördes Pure Fiction - Konferensen, vilken samlades 14 deltagare från programmet Pure Fictions olika omgångar. Målet var att utbyta kunskaper och erfarenheter på djupet och lägga grunden till en analys, vilket kunde ge oss nycklar till vilka behov, utmaningar och möjligheter det finns inför framtiden. För ytterligare fördjupning knöts en följeforskare till projektet och författade en analys baserad på observationer och analyser. Konferensen gav oss och deltagarna kunskap, värdefulla erfarenheter och tankeställare och en känsla av sammanhang. Under konferensdagarna genomfördes en workshops med rubriken ”kreativt mod”, samtal i olika former och strukturerade sessioner där erfarenheter delades.

“Förutom att bli visare av varandras erfarenheter, var det viktigaste med konferensen att jag blev stärkt och kom hem med en känsla av frihet. “

Screen Talent Europe

Sedan 2015 är Film i Skåne aktiva medlemmar i Screen Talent Europe, det europeiska nätverket med fokus på talangutveckling. På grund av pandemin fick alla fysiska events och möten ställas in under året. Ett omfattande arbete med fokus på att skapa en ny struktur för nätverket genomfördes under året och en president och en vicepresident blev utsedda. Film i Skåne hade vicepresidentskapet. Två aktiviteter för europeiska filmskapare genomfördes också online: Grimstad short film pitch och Short Film Boot Camp.

Talent to Watch - Programmet Kortfilm och Programmet Långfilm
Krisstödet Talent to watch från Svenska Filminstitutet, vilket Film i Skåne tilldelades, har fokus på talangutveckling och syftar till att hitta och stötta nya röster inom filmen. Film i Skåne startade två talangprogram, ett program för kortfilm och ett program för långfilm. Ett stor insats lades på kommunikation och rekrytering för att nå ut till nya röster. En ny hemsida skapades, ambassadörer (aktiva filmare) spred satsningen och två rekryterare anlitades för att skapa nya relationer och öka tillgängligheten. I hela satsningen lades stor fokus på arbete med inkludering.

Övre raden från vänster: Aboubakr Torfi, Mary-Anne Buyondo. Mellersta raden från vänster: Marcus Lundin, Mónica

 

 

Övre raden från vänster: Aboubakr Torfi, Mary-Anne Buyondo. Mellersta raden från vänster: Marcus Lundin, Mónica Hernández Rejón, Shir Akbari. Undre raden från vänster: Mahdi Hosseindad, C. Grace Chang.

Till Programmet Kortfilm inkom 54 ansökningar och 6 projekt blev antagna. I programmet ligger fokus på att skapa kortfilm och som stöd får filmskaparna, förutom sammanhanget, ett stipendium, en dramaturg, en mentor, en kompositör och skräddarsydda workshops. Premiär av de nya kortfilmerna planeras till augusti 2022.

Länk till Programmet Kortfilm: https://filmiskane.se/sv/programmet-kortfilm-20212022

Övre raden från vänster: Jesper Cederstrand, Alexe Landgren, Naures Sager, Michael Detl. Undre raden från vänster:Christian Zetterberg, Liselotte Persson, Liv Vesterskov, Malene Begtrup, Emma Pål Brunzell, Agnes Parkrud, Filson Ali, Sunniva Eir Tangvik Kveum. Foto: Emma Lidström

 

 

Övre raden från vänster: Jesper Cederstrand, Alexe Landgren, Naures Sager, Michael Detl. Undre raden från vänster:Christian Zetterberg, Liselotte Persson, Liv Vesterskov, Malene Begtrup, Emma Pål Brunzell, Agnes Parkrud, Filson Ali, Sunniva Eir Tangvik Kveum. Foto: Emma Lidström.

Till Programmet Långfilm inkom 39 ansökningar och 6 projekt antogs. I programmet ligger fokus på att ge bra förutsättningar för att utveckla nya, starka skånska långfilmer och filmskapare. Deltagarna i programmet erbjuds utvecklingspengar, skräddarsydda insatser, workshops, resor, möten med bransch och ett forum att verka i. Filmskaparna blir även en del av Manusrummet där deltagarna får individuell coaching av etablerade manusförfattare.

I projekten ser vi utmanande samtidsskildringar, humor, starka känslor, unga människor och bland filmskaparna ser vi nya perspektiv och en angelägenhet att berätta.

Länk till Programmet Långfilm: https://filmiskane.se/sv/programmet-langfilm-20212022

Utvecklingsinsatser Programmet Långfilm
The Love Pill - Naures Sager och Michael Detlef, The Uneven
Kung Fu på film - Liv Kaastrup Vesterskov och Malene Begtrup, Sen Kridt
Paradise - Emma Pål Brunzell och Agnes Parkrud, Zentropa Sweden
Tid - Filson Ali, Camera X 
Lite mer än en kram - Christian Zetterberg, Liselotte Persson, Alexe Landgren
och JesperCederstrand, Gråklippan Filmproduktion
Nipsters - Sunniva Eir Tangvik Kveum, Kveum FIlm