Noomaraton 2024

Tävla i Noomaraton 2024 – Gör en film på 24 timmar!

Årets skånska deltävling äger rum den 31 augusti – 1 september

# Talangutvecking

Noomaraton är filmtävlingen där du och ditt team får 24 timmar på er att göra en film baserad på tre platser, tre föremål och ett tema. Dessa förutsättningar avslöjas först vid startskottet den 31 augusti 2024 kl. 9.00, vilket ger alla lag samma utgångspunkt.

Så tävlar man i noomaraton

  • Teamstorlek: Varje lag kan bestå av 1-4 personer. Ni kan ta hjälp av skådespelare och statister, men allt filmarbete ska göras av lagmedlemmarna.
  • Uppdraget: Ni får tre platser, tre föremål och ett tema att arbeta utifrån. Dessa avslöjas vid startskottet för att ge alla lag samma utgångsläge.
  • Teknik och Genre: Ni kan använda vilken teknik ni vill och skapa film i valfri genre – spelfilm, dokumentär eller animation.
  • Musik och Bildmaterial: Musik måste vara egenkomponerad eller licensierad. Fri katalogmusik, som den från iMovie, är också tillåten. Allt bildmaterial ska också vara egenskapat, licensierat eller hämtat från fria arkiv.
  • Filmens Längd: Den färdiga filmen får vara max 5 minuter lång.
  • Inlämning: Filmen ska lämnas in senast kl. 09.00 söndag morgon, 24 timmar efter start. Filmen lämnas in genom att laddas upp till en länk som skickas ut till de deltagande lagen.

Visning och riksfinal

Den 7 september träffas vi i Malmö för visning av de Skånska Noomaraton-filmerna. Exakt tid och plats mailas ut till de tävlande lagen.

En regional jury bedömer filmerna och utser två vinnare från varje region som får resa till riksfinalen på Filmhuset i Stockholm där den nationella juryn utser den bästa Noomaraton-filmen i landet. Den vinnande filmen i riksfinalen vinner även 10,000 kr.

Juryn bedömer filmerna utifrån:

  • Berättelse: Hur väl filmen engagerar och berör publiken.
  • Förutsättningar: Hur tydligt de givna platserna, föremålen och temat integreras och visualiseras.
  • Filmiskt hantverk: Kvaliteten på själva filmskapandet, där teknisk kvalitet spelar mindre roll än berättelsens kraft och användningen av förutsättningarna.

Läs mer om regler och riktlinjer på www.noomaraton.se/tavlingsregler.

Den skånska Noomaraton-deltävlingen arrangeras av Film i Skåne, Filmcentrum Syd och ABF. Riksfinalen arrangeras av Svenska Filminstitutet och Filmregionerna.

Anmäl ert lag till den Skånska deltävlingen i Noomaraton 2024

Sista dag att anmäla sig är den 28 augusti.