Utomhusbio, foto Niklas Fischer

Utomhusbio på skånska bygdegårdar sommaren 2024

Samarbete mellan Bygdegårdarnas Riksförbund, bygdegårdsdistrikten, LRF och Film i Skåne

# Nyheter
# Visning & Spridning

Under augusti 2024 kommer bygdegårdar i hela landet att för fjärde året i rad visa utomhusbio, organiserat av Bygdegårdarnas Riksförbund i samarbete med bygdegårdsdistrikten, regionerna och LRF. Sammanlagt planeras nära 60 visningar utspridda över hela landet. Sju av dessa sker i Skåne, i samarrangemang med Film i Skåne.

Utomhusbio på skånska bygdegårdar:

Alla visningar är gratis och börjar vanligtvis kl. 21 med försäljning av fika och snacks. Mer information finns på de arrangerande föreningarnas hemsidor och Facebook-sidor, länkade ovan.

För mer information, besök Bygdegårdarnas Riksförbunds hemsida.

Foto: Niklas Fischer