Hoppa till huvudinnehåll
Ralf Ivarsson, VD för Film i Skåne

Varför EUs AVMS direktiv kan spela roll för svensk filmproduktion

Filmproduktion

Idag, den 12 oktober 2021, publiceras Petri Kemppinens rapport om hur olika europeiska länder tar sig an EUs direktiv för audiovisuella mediatjänster (AVMSD). Rapporten är gjord på uppdrag av Svenska Filminstitutet, Film i Väst, Film i Skåne och Sveriges Television.

I rapporten redogör Petri Kemppinen för hur olika medlemsländer har tagit fasta på den möjlighet som direktivet ger att låta de internationella strömningstjänsterna vara med och bidra till inhemsk film- och TV-produktion. I en tid då utvecklingen verkar leda mot generiska och algoritmutvecklade historier, när producenter och produktionsbolag i högre grad blir underleverantörer av produktionstjänster snarare än innehållsutvecklare, och när en europeisk digital single market i framtiden omöjliggör filmfinansiering med hjälp av försäljning till olika europeiska territorier, kan AVMSD bli ett viktigt verktyg för att stärka produktion av film från fristående producenter och kreatörer.

Ralf Ivarsson, VD Film i Skåne

Ladda ner Petri Kemppinens rapport här: https://www.filminstitutet.se/globalassets/2.-fa-kunskap-om-film/analys-och-statistik/publications/other-publications/examining-the-european-and-nordic-transposition-of-avmsd-article-132.pdf