Hoppa till huvudinnehåll
Älmhults Folkets hus.

Visningslandskapet i Sydsverige Med förslag på insatser i efterdyningarna av en pandemi

Rapporten är framtagen våren 2022 inom samarbetet Regionsamverkan Sydsverige, d v s regionerna Blekinge, Kronoberg, Kalmar Län, Halland, Jönköpings län och Skåne. Man ville ge en nulägesbild av det sydsvenska biograf- och visningslandskapet och bedöma behov hos biografer och andra visningsaktörer. Den insamlande informationen har sedan utvärderats och förslag på möjliga främjande insatser har lagts fram. 

Bakgrund

Biograf och visning utgör en av de tre arbetsgrupper inom Regionsamverkan Sydsveriges (RSS) samarbete på det filmkulturella området. Under pandemin har samarbetet inom visningsområdet varit mycket aktivt, samlande och krisbetonat.

Pandemin har slagit hårt mot visningsaktörer och många biografer har fått stänga ner eller anpassa sin verksamhet efter rådande restriktioner, med stora intäktsbortfall som följd. Vid återstarten av kulturen kommer biografer, filmfestivaler och andra aktörer och visningsmiljöer att stå inför utmaningar där fokus blir ett stärkt publik- och målgruppsarbete, framtida teknikuppgraderingar samt generationsväxling.

För att lägga grunden för gemensamma interregionala insatser inom visningsområdet togs beslutet att göra en översikt och nulägesanalys av Sydsveriges visningslandskap i form av en kartläggning. Uppdraget gick till Ida Åkesson som har en bred erfarenhet inom biograf- och visningsområdet. Under december 2021 – februari 2022 har en mängd olika biografer kontaktats, men även branschorganisationer, filmfestivaler, filmklubbar, filmutvecklare och andra nyckelpersoner inom kommun och region. De olika aktörerna har fått berätta om sina verksamheter, sina styrkor, vilka utmaningar de arbetar med och inom vilka områden de skulle behöva stöttning.

Bildtext: Älmhults Folkets hus med biograf, café och bred kulturverksamhet.