Hoppa till huvudinnehåll
Kvalifikationer - Yrkesnämnden för film och tv

YNFT - Av branschen för branschen

Filmproduktion

Den 7 oktober 2021 är ett historiskt datum. Då bildades nämligen Yrkesnämnden för Film och TV av film- och TV-branschens parter och centrala aktörer, däribland landets fyra regionala filmproduktionscentra varav Film i Skåne är ett. Övriga medlemmar är Discovery Networks Sweden AB, Film&TV-Producenterna, Medieföretagen, Nordic Entertainment Group AB, Scen & Film, Svenska Filminstitutet, Sveriges Television AB och TV4-gruppen.

Nämnden ska verka för branschens kompetensförsörjning genom att främja yrkesutbildning, kompetensutveckling och rekrytering inom film och tv. 

Man har inlett ett samarbete för att utveckla en modell för branschvalidering för att stärka kompetensförsörjningen, bredda rekryteringsunderlaget och tydliggöra karriärvägar. Målbilden är en digital plattform som fungerar både som kvalitetsledningssystem i valideringsprocessen och som ett verktyg för att formalisera och underlätta rekryteringen inom sektorn för film- och TV-produktion och närliggande branscher. 

Föreningen kommer att ta över huvudmannaskap  för de pågående ESF-YH projekt som nu ligger hos Film & TV-Producenterna. Föreningen kommer inte att hantera uppgifter som idag ligger på arbetsmarknadens parter att göra utan enbart fokusera på kompetensutveckling och validering.

Ytterligare information finns på föreningens hemsida: https://www.ynft.se/hem