Film- och mediepedagog Anna Lönn Franko

Film- och kulturarbetare

Anna Lönn Franko

Film- och kulturarbetare

  • Filmrally
  • Filmanalys
  • Pedagogiska filmprojekt
  • Skapande-skola & fortbildning i Ystad Studios Film Camp

Jag heter Anna Lönn Franko och är film- och kulturarbetare i Malmö.

Film är ett fantastiskt medium att berätta historier med. Med hjälp av en kamera kan man få nya universum kan öppna sig. Film har ett eget språk. Att berätta med rörlig bild är stimulerande men krävande. Ett kreativt samarbete där alla delar är viktiga för slutresultatet. Med kunskap, inspiration och teknik kan man nå hur långt som helst. Att göra filmrally i skolan är sporrande och engagerande. Det produceras lysande resultat på kort tid.

Jag har arbetat som film- och animationspedagog på Unga Filmfabriken i Malmö och på Malmö Kulturskola och har även varit ute och gjort filmrally på ett antal skolor i Skåne. Därutöver har jag hållit filmföreläsningar och filmanalyser. Dessutom har jag arbetat som dramapedagog på FU. Jag har även erfarenhet att arbeta med film och animation med vuxna förståndshandikappade.

För övrigt har jag arbetat som statist på TV och är medlem i ett ideellt filmkooperativ som heter ffilm. I ffilm har jag gjort ett antal kortfilmer och en dokumentär som visats på lokala filmfestivaler.
För närvarande går jag en filmmanusutbildning på Broby Grafiska.

Utbildning: filmvetenskap, praktisk filmkurs, TV-produktionens teori och praktik, kulturjournalistik, lärare SV/EN åk 4-9.

Kontaktinformation:

E-post: anna.lonnfranko@gmail.com