Film- och mediepedagog Gabriella Cederström

Regissör och producent

Gabriella Cederström
  • Vision: från idé till färdig film
  • Workshops och teamwork
  • Konstnärligt filmspråk
  • Gestaltning

Jag arbetar med film sedan 2011 och är främst regissör, manusförfattare och producent. Vid sidan om filmskapande håller jag regelbundet i filmworkshops där jag varvar teori och praktiskt arbete med fokus på de olika stegen från idéutveckling till färdig film.

I mina workshops uppmärksammar jag deltagarna på filmens olika lager; såsom text, bild, ljud, bildspråk och dramaturgi. Praktiska övningar är centrala, grupperna arbetar ofta i mindre team där de får lov att experimentera och även utmana sin kreativitet genom diverse begränsningar. Efter en workshop ska deltagarna ha fått med sig en grund- samt / eller fördjupning i praktiska redskap, perspektiv, vokabulär och förmågor som kan stärka dem i filmiskt berättande samt inom MIK.

Kontaktinformation:

E-post: ceom@interalter.eu
Tel: 073 617 33 91