Film- och mediepedagog Lisa Fjellman

Film- och mediepedagog

Lisa Fjellman

Jag erbjuder:

  • Film som konst
  • Filmworkshop
  • Filmföreläsning
  • Filmrally

Jag heter Lisa Fjellman och är bildkonstnär och filmare, och har sedan min masterexamen från Malmö Konsthögskola arbetat som fri konstnär med inriktning på video, filmproduktioner och performance. Jag arbetar digitalt och analogt i färg och i svartvitt, i verkliga och virtuella rum i olika former av samarbeten. Du kan se exempel på mitt arbete via följande länk: https://vimeo.com/lisafjellman

Jag har erfarenhet av allt från att vara film- och konstpedagog, konstnärlig ledare, regissör, skådespelare, ljudtekniker och fotograf till fältkonstnär och utställningsproducent, samt har lång erfarenhet av att driva egna konstnärliga projekt.

Film är ett fantastiskt medium att utveckla fantasin på. Genom filmens språk kan många olika kunskaper utvecklas och att berätta med rörlig bild är stimulerande och utvecklande.
Förutom utställningsverksamhet och olika projektarbeten inom konst och film har jag undervisat ungdomar i bild och filmskapande, inom olika ungdomsprojekt, på förberedande konstskolor och i grundskolan inom ramen för Skapande skola och som bild- och medielärare på Estetiska programmet på Ystad gymnasium.

Kontaktinformation:

E-post: Lisa.Fjellman@gmail.com
Mobil: 0708-621226