Film- och mediepedagog Pia Ivarsson

Filmpedagog

Pia Ivarsson
  • Praktiska filmkurser
  • Dramaturgi
  • Manusskrivande
  • Från idé till färdig film

Skapande-skola & fortbildning i Ystad Studios Film Camp

Jag har under några år arbetat som filmpedagog främst inom skapande skola i Osby och Hässleholms kommuner både på mellan- och högstadiet och i särskolan.

Jag ger kurser i praktiskt filmskapande, från idé till färdig film där min roll är att lära eleverna hantverket, att ge dem tips och idéer om hur man på bästa sätt berättar en historia med hjälp av rörliga bilder. En kort introduktion i dramaturgi och bildmanusskrivande lägger grunden till det, därefter får eleverna gruppvis göra filmer efter egna manus/bildmanus. I diskussion med läraren bestäms kursernas upplägg och omfattning. Det är viktigt att klassläraren deltar i övningarna för att sedan själv kunna arbeta vidare med klassen.

Jag jobbar även med filmrally, föreläser, har workshops, samt med fortbildning av lärare.

Utbildning: Fritidspedagog. Lärarhögskolan i Malmö, examen 1982.
Film och videolinjen på Skurups folkhögskola 1987

Har jobbat med film i egen verksamhet och på uppdrag.

Kontaktinformation:

E-post: pia@anjelikafilm.se
Tel: 0708 615550