Film- och mediepedagogerna Cecilia Actis och Mia Hulterstam

Filmpedagoger och animatörer

Dancing Animation

Dancing animation

  • animationsworkshop
  • lärarfortbildning
  • filmföreläsningar
  • elever möter filmare

Vi är två animatörer och filmpedagoger, Cecilia Actis och Mia Hulterstam, baserade i Malmö. Vi har gjort flera egna prisbelönta animerade kortfilmer sedan 2003 och 2016 hade vår serie/knattefilm Snipp, Snapp, Snut premiär. Mia arbetar sedan 2012 som filmpedagog på Eslövs kulturskola och våren 2018 kommer vi ut i 16 klasser i Malmö och har animationsworkshops.

Vi erbjuder workshops i animation och film, samt fortbildning för lärare och inspirationsföreläsningar utifrån våra egna filmer. Allra mest efterfrågat har vårt animations-koncept varit. Vi håller workshops i skolor, förskolor, bibliotek, fritidsgårdar, mm.

Upplägget kan skräddarsys för att passa alla behov; vi kan göra en kort prova-på workshop, där man i grupp får göra en hel film på tre timmar, eller vi kan göra ett längre samarbete kring ett visst ämne.

Exempel på ett skapande skola koncept:

Vi kommer två pedagoger i en helklass och jobbar med manus, skapande av material, animation och ljudläggning på en dag. Klassen delas in i 5 – 7 grupper och det enda som behövs förberedas innan vi kommer är en kort synopsis från varje grupp. Skolan väljer fritt ämne och här finns ju möjlighet att fördjupa sig i tex värdegrunsfrågor, hbtq- och normarbete eller tolkningar av böcker man läst. Endast fantasin sätter gränser! Vi skräddarsyr gärna detta koncept så det passar skolans specifika undervisning.

En heldag i helklass med 2 filmpedagoger kostar 12 000kr + moms

Vi erbjuder workshops i animation och praktisk bild- och filmkunskap, där man på ett handfast sätt tillägnar sig kamerans språk.

För mer info om oss och våra färdiga koncept:

http://dancinganimation.se/workshops.html

Där kan ni ladda ner presentationer av bla dessa koncept:

Animation i skolan – F-klass – åk 8

Animation i skolan, med förberedelse – åk4 – åk9

Praktisk film- och bildkunskap – kamerans språk, åk1 – åk7

Snipp, Snapp, Snut – animation för skolan, f-klass – åk2

Snipp, Snapp, Snut – animation för förskolan