Film- och mediepedagogerna Sascha Fülscher och Alex Veitch

Filmpedagoger

Sascha Fülscher och Alex Veitch
  • Filmrally
  • Animation
  • Föreläsningar
  • Skapande-skola med Film Centrum Riks

Sascha och Alex kombinerar sedan ett par år tillbaka egen filmproduktion och pedagogisk verksamhet. De driver RåFILMs videoverkstad och ger ungdomar en möjlighet att låna utrustning och få vägledning. De erbjuder även kurser och workshops i bl.a. animation och videoaktivism/community media. Dessutom kan de visa och föreläsa kring filmer de själva producerat, som t.ex. deras senaste produktion ”HITMUSIK – konsten att sätta rytm till revolt”.

ANIMATION Med hjälp av tidningsurklipp, dockor, saxar och häftmassa skapar deltagarna bilder och berättelser som vi sedan animerar tillsammans! Deltagarna får spåna fram ett bildmanus utifrån ett ca 1 minut långt ljudklipp. Med hjälp av två animations-stationer bygger vi sedan ihop bilderna till en sammanhängande film. Som avslutning får deltagarna se den ihopklippta filmen, som också kan brännas på DVD efteråt.

Workshop: 4-5 h Antal deltagare: 6-10

HITMUSIK – konsten att sätta rytm till revolt

Om filmen:
”När proggbandet Röda Bönor på 70-talet äntrade proggscenen drevs de av en övertygelse att musiken var en väg till en bättre värld. De sjöng om orättvisor och struntade i andras kommentarer. Dagens politiska artister har nya överlevnadsstrategier i en allt hårdare musikbransch, samtidigt som en allt starkare independentrörelse ger nya möjligheter att göra sin röst hörd.”

RåFILMs senaste alster ”HITMUSIK” är en 28 minuter lång dokumentär som handlar om politisk musik. Filmen tar upp många frågor och fungerar utmärkt som diskussionsunderlag. Teman som kan diskuteras kring filmen är t.ex. politisk aktivism, konstnärligt skapande, rätten att få uttrycka sig och göra det man vill, mm. Hur kan man som artist sprida sin musik? Varför är musikbranschen fortfarande väldigt mansdominerad? Vilka rörelser kan man engagera sig i idag?
”HITMUSIK” kan antingen visas av klassens egen lärare eller visas i samband med en föreläsning av en av filmens regissörer. Som komplement till filmen finns diskussionsmaterial att utgå ifrån, samt en massa extra filmklipp och information på DVD:n.

Workshop: 30 min filmvisning + 1 h diskussion.

Antal deltagare: max 30

VIDEOAKTIVISM/COMMUNITY MEDIA

Kontakta oss för mer information.

Sascha och Alex arbetar genom videokollektivet RåFILM, som vid sidan om filmproduktion även arbetar för att nyansera mediebilden och utbudet genom sin pedagogiska verksamhet. Föreningen finns på Kulturmejeriet i Lund och arbetar mycket med filmernas påverkansmöjligheter och använder olika metoder, som t.ex. participatory video, för att göra filmer som sprider viktiga budskap. I det använder de sig utav både dokumentärt material, animationer och en del fiktion och jobbar mycket med formspråket. De olika medlemmarna har olika bakgrund, men har alla lärt sig mycket genom att själva göra filmer och genomföra projekt och inspirerar genom att visa att det faktiskt går att göra sin egen grej.

Kontaktinformation

E-post: info@rafilm.se
Tel: 046-780 01 14