Riktade insatser för kulturskolor

Film i Skåne har uppdraget att bistå kommunerna i deras utveckling av filmområdet och är en resurs för kulturskolor som vill jobba med film. Du kan få hjälp med pedagoger, metoder och kompetensutveckling samt tips om sökbara stöd.

Film och rörlig bild är en självklar del av barn och ungas vardag och många har ett stort intresse för att utveckla sitt berättande och sin kommunikation med bilder. Med rätt förutsättningar kan Kulturskolan vara den plats där detta blir möjligt.

Exempel på stöd vi kan ge kulturskolor:

  • Tips på filmpedagoger
  • Råd om teknik
  • Metoder och modeller för filmpedagogiskt arbete
  • Handledning vid kursupplägg
  • Fortbildning av pedagoger

Läs mer i foldern ”Film i Kulturskolan”

På nationell nivå finns Svenska Filminstitutets stöd till filmkulturell verksamhet för barn och unga som kan sökas av kommuner som vill utveckla film inom till exempel kulturskolan. Stödet syftar till att utveckla lokala strukturer som gör det möjligt för barn och unga att lära om film och rörlig bild genom att se, samtala om och skapa. Stödet kan sökas två gånger per år och kan uppgå till maximalt hälften av projektbudgeten. Ett ökande antal kulturskolor har de senare åren sökt, och fått, stöd för att bredda och utveckla verksamheten med film.

Mer information om Svenska Filminstitutets stöd finns på deras hemsida www.filminstitutet.se.

Kontakt och rådgivning

Carolina Falk

Carolina Falk

Utvecklare Barn & Unga
Barn & Unga Filmkultur