Tips och råd

Vi berättar gärna om hur du kan arbeta med film och rörlig bild för barn och unga i din kommun eller skola. Vi kan tipsa om aktuella filmer för skolbio och andra arrangemang. Dessutom har vi ett nätverk av professionella filmpedagoger som kan arbeta ute hos dig.

På Skolverkets och Filminstitutets hemsidor hittar du mer information om att visa film i skolan, alltifrån rättighetsguider till hur man bokar film.

Skapande Skola söks hos Kulturrådet

Medel för Skapande Skola söks hos Statens Kulturråd. Bidraget ska stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar. Avsikten är också att eleverna ska ha inflytande över de verksamheter som ingår.

Sök medel för Skapande skola

Stöd till filmkulturell verksamhet barn och ungdom

Svenska Filminstitutet fördelar stöd till kommuner för filmverksamhet i till exempel förskola, skola, kulturskola och fritidsverksamhet med syftet att ge barn och ungdomar möjlighet till kvalitativa filmupplevelser och fördjupade kunskaper om rörliga bilder. Stödet kan användas som komplement till Skapande skola för exempelvis fortbildning av personal. Filminstitutet ger också ut filmhandledningar som kan fungera som inspiration till förberedelsearbete och samtal med eleverna efter filmvisningen.

Sök stöd för filmkulturell verksamhet för barn och unga hos Svenska Filminstitutet

Filminstitutets filmhandledningar

Kontakt och rådgivning

Carolina Falk

Carolina Falk

Utvecklare Barn & Unga
Barn & Unga Filmkultur